You!ng blog Zaaien oogsten

Om te oogsten, moet je eerst zaaien

Iedereen is You!nG

Nergens ter wereld voelen jongeren zich zo gelukkig als in Nederland. Dat bleek in 2012 uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ongeacht hun leeftijd, steeds ligt het percentage kinderen, dat zegt zich zeer gelukkig te voelen, boven de negentig procent. Lopen onze jongeren dus probleemloos door het leven? We weten wel beter, waarschijnlijk niet alleen door de media maar ook uit onze eigen ervaring.

Heb geloof in de nieuwe generatie

Door te investeren in de jongeren zijn er mogelijkheden om hen te laten geloven in zichzelf. Als zij hun talenten kennen, kunnen ze deze inzetten in de maatschappij. Daarom is de droom van stichting You!nG dat de nieuwe generatie, de jongeren zich niet laat leiden door gebrokenheid en negatieve omgevingsfactoren maar dat zij van waarde zijn in deze samenleving. Hoe? Door er te zijn voor de jongeren. Door te zeggen, dat je trots bent op je zoon, dochter, neef, nicht of buurkind. Door dingen echt uit te praten en conflicten niet af te kopen met weer een cadeautje. Door achter de kinderen uit jouw omgeving te gaan staan als er wat aan de hand is. Door in hen te geloven als hij voor een uitdaging staat. Door ze de ruimte te bieden. We willen, dat komende generaties het leven aan kunnen en voor de samenleving en de wereld inclusief onszelf kunnen zorgen. Dan moeten we daar nu in investeren met z’n allen. Eerst zaaien, dan oogsten. Dat is de diepe overtuiging van You!nG. You!nG wil zeggen: jij! (you!) voor de nieuwe generatie (nG). Jij als ouder, buurman of buurvrouw, tante, oom of leerkracht of zorgprofessional kunt het verschil maken in het leven van de nieuwe generatie door er voor hen te zijn en in hen te geloven.

Jij maakt het verschil, jij bent de methodiek.

You!nG is een organisatie, die je hierbij helpt. Onder andere door methodieken voor jeugdzorg ,welzijn en onderwijs. Er zijn methodieken voor jongens en  meisjes in de leeftijdsgroepen 8 tot 12 en 12 tot 17 jaar. Bijzonder is dat er ook een methodiek speciaal ontwikkeld is voor dove- en slechthorende jongeren. Ze zijn ontwikkeld door praktijkprofessionals. Er wordt bewust seksegericht en integraal vanuit de thema’s zelfbeeld, sociale omgeving, talenten & maatschappij en lichamelijkheid & seksualiteit gewerkt. Mensen en organisaties, die het werk van You!nG gebruiken, krijgen naast een methodiek met groepsprogramma’s en goede raad ook een training. Met die training word je een betere professional. De training levert een certificaat op, dat het recht geeft om de methodiek een jaar te gebruiken. Daarna volgt er een herhalingstraining. Zo ben je altijd verzekerd van de nieuwste groepsprogramma’s, die aansluiten bij de actualiteiten binnen de doelgroep. En je wordt als jongerenwerker scherp gehouden. Want jij maakt het verschil. Jij bent de methodiek. Naast methodieken ontwikkelt You!nG ook andere materialen zoals het You!nGfamilyTimepakket vol met beleving en fun voor in het gezin. Hiermee helpt You!nG ouders om de communicatie binnen het gezin te verbeteren. Veel Nederlandse jongeren zeggen gelukkig te zijn. Sommigen – en dat zijn er meer, dan we prettig vinden – zijn dat minder. Sommigen leven in achterstandswijken. Anderen in problematische thuissituaties. In gebroken gezinnen of gezinnen waar drank en drugs hun tol eisen. Alle jongeren, ook die uit een sociaal sterke milieus, hebben ondersteuning nodig. Soms  komen ze in nare situaties terecht. Een foutje op Facebook of op je mobieltje kan je leven jaren lang bederven. Je kunt er om worden gepest, er emotionele schade aan oplopen. De voorbeelden zijn helaas maar al te bekend. Juist daarom is het zo belangrijk dat er anderen zijn die kunnen helpen, die er kunnen zijn voor de jongeren van nu. You!nG stimuleert dat er meer mensen naast jongeren staan en hen ondersteunen. You!nG wil met anderen investeren in onze jeugd die de toekomst heeft en onze toekomst is. You!nG is een vrijwilligersorganisatie van mensen, die zich door dat uitgangspunt gegrepen voelen. Een aantal van de meer dan veertig vrijwilligers zijn professionals uit de jeugdzorg. Andere vrijwilligers komen uit heel andere disciplines. Samen werken ze aan een betere toekomst door te investeren in jongeren van nu.

Meer weten over You!nG?

Zoek contact met Bianca Boender via onze contact pagina

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.