Berichten

Dove jongeren sterk maken in speciaal onderwijs!

Via de app praat ik (Bianca) met Natasja. Natasja is doof. Natasja is een van onze vrijwilligers die niet alleen bij You!nG veel werk verzet maar ook op haar werk bij Kentalis onze You!nGdeafWoman methodiek gebruikt. Zij werkt als pedagogisch behandelaar op het doven internaat in Groningen.

Ik vroeg haar wat ze verwacht van de 2e kamer beslissing in Den Haag over het sluiten van het doveninternaat. Natasja vertelt: Ik verwacht dat het internaat open blijft. Doveninstituut Guyot voor VSO in Haren is de enige dovenschool waar leerlingen voor tweetalig onderwijs van niveau dagbesteding tot en met Havo terecht kunnen. Met tweetalig bedoel ik natuurlijk gebarentaal en de Nederlandse gesproken / geschreven taal.
Ik vind het belangrijk dat de school open blijft juist omdat de jongeren in de pubertijd zitten. In die periode ben je vooral bezig met het ontdekken van wie je bent. Op een dovenschool kunnen de jongeren gelijkwaardig met elkaar communiceren, relaties aangaan, verliefd worden, ruzie maken en leren hoe je deze oplost, met je vrienden praten over wat je bezig houdt. Dove pubers kunnen zich identificeren met elkaar. Op deze school hebben leerlingen allemaal het zelfde en dat is doof zijn. Dat bindt hen samen. Na het VSO zullen ze nog voldoende uitgedaagd worden om dat wat ze hebben geleerd toe te passen in hun toekomstige vervolgopleiding of werksituatie.

Op een horende school is de kans op vereenzamen groot. Er is een taalbarrière. Denk maar eens aan de pauzes waarin jongeren met elkaar kletsen. Ze zullen de gesprekken onderling missen. Zonder tolk is het niet te volgen en met tolk mis je het natuurlijke contact wat juist essentieel is voor de ontwikkeling van de jongeren. Een jongere zal zich op een horende school altijd anders voelen omdat het vaak de enige dove leerling zal zijn in een horende wereld. Ook missen de jongeren kansen om vriendschappen aan te gaan met andere dove jongeren. Daarom is het doveninternaat verbonden aan de dovenschool zo belangrijk. Als jongeren thuis komen van de dovenschool kunnen ze chillen met hun doven vrienden op het internaat. Als jongeren op een reguliere school onderwijs krijgen zullen ze weinig tot geen dove vrienden in hun omgeving hebben omdat deze jongeren door heel Nederland verspreid wonen. Chillen met gelijkgestemden is dan moeilijk. Na schooltijd even afspreken is er niet bij. Dit bevordert hun sociale ontwikkeling niet en eenzaamheid ligt op de loer. Gebaren en met gelijkgestemden optrekken en van hen leren is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere.

Dat is ook de reden dat wij bij ons internaat vorig jaar zijn gestart met de methodiek You!nGdeafWoman en You!nGdeafMan. De preventieve methodiek om dove jongeren weerbaar en emotioneel sterk te maken. Deze trainingen worden gegeven door dove professionals. Dove professionals zijn essentieel bij deze training zodat de jongeren zich begrepen voelen en het een natuurlijk proces is om te leren. Het voordeel van een dove professional is dat deze de communicatie moeiteloos kan volgen en zo goed zicht heeft op het groepsproces en daar op in kan spelen.

Ik ben trots op Natasja en het werk wat zij doet onder jongeren. Ik sluit mijn app gesprek met Natasja af door samen uit te kijken naar een hoopvolle toekomst voor de dove jongeren in onze maatschappij.

You!ng blog natasja

Natasja is vrijwilliger bij You!nG voor de methodiek You!nGdeafWoman & You!nGdeafMan. Zij werkt als pedagogisch behandelaar bij Kentalis

Ook meiden en jongens empoweren? Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van dove en horende jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Meld je aan voor de training of vraag een proefprogramma aan!