Kinder- en jongerenwerkers zijn belangrijker dan ooit! – In gesprek met Hugo de Jonge

Je zal maar een kind of jongere zijn in deze coronatijd… Ik hoorde laatst een moeder vertellen dat haar kind haar vroeg welke mondkapjes zij vroeger droeg en hoelang zij toen in lockdown moest. Je zal maar een brugklasser zijn en je klasgenoten vooral leren kennen via Teams. Je zal maar een tiener zijn en met je vrienden willen chillen, maar de lockdown zorgt ervoor dat je vooral veel thuis bij je ouders op de bank zit.

De impact van covid op de jonge generatie is groot. In de afgelopen twee jaar is hier op verschillende vlakken onderzoek naar gedaan. Het NJI heeft de meeste onderzoeken hier verzameld. De Erasmus Universiteit heeft een fantastisch magazine gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar het jongerenbrein in coronacrisis.

2 pubermeiden voor blog over jij bent van invloed

Wat een helden!
Er werd nog iets belangrijks zichtbaar in de afgelopen twee jaar: onze maatschappij kan niet zonder kinder- en jongerenwerkers. Het bleek maar weer eens dat deze kanjers veerkrachtig, flexibel en inventief zijn! Tijdens de verschillende lockdowns waren het jongerenwerkers die op straat verbonden bleven met de jongeren. Kinder- en jongerenwerkers gingen massaal online aan het werk om vindplaatsgericht te werken. Zij moesten in een enorm tempo nieuwe vaardigheden aanleren. De vraag die ze zichzelf voortdurend stelden was: hoe blijven we nabij in tijden van afstand?

En dat daar ontzettend verwarmende, vernieuwende initiatieven uit voortkwamen, moge duidelijk zijn. Ik zag kinder- en jongerenwerkers pakketjes rondbrengen om kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken: er werden flink wat koekjes gebakken! Er werden spelletjes gespeeld via Zoom of Teams, films gekeken via een Netflix-party en 1 op 1 wandelingen gemaakt. Daarnaast voerden ze diepgaande gesprekken over bijvoorbeeld fake news en besteedden ze vele uren aan het voorkomen van rellen.

Kinder- en jongerenwerkers hebben elkaar in de afgelopen twee jaar meer en meer gevonden.  #NOSHANK en #Nogffvolhouden campagnes werden gezamenlijk georganiseerd net als verscheidene videosessies om digitaal samen te komen en te leren.

Het doel van dit mooie werk is het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het kinder- en jongerenwerk maakt hierbij actief deel uit van de sociale omgeving van het kind of de jongere. Zij staan hierin altijd centraal: hun situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen het uitgangspunt. Het NJI heeft duidelijk beschreven wat kinder- en jongerenwerk eigenlijk is:

Kinderwerk
Kinderwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Onder kinderwerk verstaan wij het sociaal werk met kinderen tot 12 jaar. Het werk richt zich op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken. Kinderwerkers kunnen onder diverse functienamen opereren. Zij doen dit altijd vanuit een professionele, pedagogische achtergrond en werkwijze. Via deze link lees je wat de doelstelling en werkzaamheden van kinderwerkers zijn.

Jongerenwerk
Professionals in het jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt. Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden.
Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De nadruk komt voor jongerenwerkers steeds meer te liggen op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken. Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Via deze link lees je wat de doelstelling en werkzaamheden zijn.

Domeinoverstijgend kinder- en jongerenwerk

Een kinder- of jongerenwerker is dé spil in het netwerk van het kind of de jongere. Het kinder- en jongerenwerk is daarom ook dé belangrijke verbindende schakel tussen de drie opvoedingsdomeinen gezin, school/werk en vrije tijd/wijk/buurt. Daarnaast verbindt het jongerenwerk de leef- en belevingswereld van de jongere en de systeemwereld met elkaar. Ook legt ze de verbinding met de verschillende sociale domeinen (zorg, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen en sport en cultuur).
Al deze verbindingen maken de kinder- of jongerenwerker tot een belangrijke spelbepaler in de realisatie van een betrokken en veilige pedagogische infrastructuur die de domeinen overstijgt: het domeinoverstijgend jongerenwerk.

In gesprek met Hugo de Jonge
Op 1 december jl. organiseerden we als BVJong (beroepsvereniging voor kinder en-jongerenwerk) een boeiende videomeeting tussen kinder- en jongerenwerkers én Hugo de Jonge, de toenmalig (demissionair) minister van VWS. De aanleiding van de meeting was de impact van corona op jongeren. Er kwamen allerlei onderwerpen ter sprake:

 • De gevolgen van het coronabeleid op jongeren.
 • Redenen waarom jongeren zich wel/niet laten vaccineren.
 • Mis-/des- informatie.
 • Wantrouwen bij jongeren door de coronamaatregelen.

Tevens gingen we samen op zoek naar oplossingen hoe zowel de overheid én de kinder- en jongerenwerkers in verbinding kunnen blijven met kinderen en jongeren. Tijdens deze dialoogsessie mocht ik namens BVJong gespreksleider zijn. Samen met gedreven jongerenwerkers gingen we het gesprek aan.

Dit deed ik met veel passie, omdat ik geloof dat het vak kinder- en jongerenwerk van groot belang is in onze maatschappij! Kinderen en jongeren hebben het nu zo hard nodig, maar zeker ook nog na de coronacrisis! We mogen van betekenis zijn in een periode waarin kinderen en jongeren een belangrijke ontwikkeling doormaken. Wij mogen ze steunen en stimuleren.

Het vak kinder- en jongerenwerk is belangrijk in onze maatschappij! Dat is de reden dat ik mij onbezoldigd inzet voor de beroepsvereniging. Ben jij kinder-of jongerenwerker? Zet je in om ons prachtige vak op de kaart te krijgen/houden. Op de website van BVJong vind je meer info over hoe je lid kunt worden.

Klik hier om de aftermovie te bekijken of hier voor de volledige dialoogsessie.

Tot slot
Als directeur van You!nG en interim voorzitter van BVJong droom ik van een generatie jongeren die in zichzelf geloven, die hun talenten kennen en deze inzetten in de maatschappij. We dromen ervan dat jongeren zich niet laten hinderen door hun gebrokenheid en hun negatieve omgevingsfactoren. De werkelijkheid is helaas nog vaak anders. Daarom is kinder- en jongerenwerk zo ontzettend hard nodig. Jij bent van invloed!

 

Wil jij je ontwikkelen in dit prachtige vak? Laat je trainen in één van onze methodieken of maak gebruik van onze (gratis) interactieve tools.
#sterkjongerenwerk #sterkkinderwerk

 

Beschermd: YNG assessment

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Terugblik op de Healthy Start conferentie: co-creatie met jonge onderzoekers en kinder- en jongerenwerkers!

Geschreven door Dr. Karlijn Hermans (postdoctoraal onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam en wetenschappelijk projectondersteuner Healthy Start) en Bianca Boender (oprichter You!nG en interim voorzitter BVjong)

Op 9 november vond de Healthy Start conferentie plaats in De Fruitvis in Rotterdam. Healthy Start heeft de ambitie om de toekomst van nieuwe generaties te verbeteren, geïnitieerd door professor Eveline Crone (Erasmus Universiteit Rotterdam), professor  Vincent Jaddoe (Erasmus MC) en professor Maaike Kleinsmann (TU Delft). Deze conferentie bracht zowel wetenschappers uit het sociale, medische en technische veld, als maatschappelijke partijen die werken met kinderen en jeugd bij elkaar. De complexe uitdagingen die een goede start in het leven in de weg kunnen staan vereisen samenwerking tussen mensen uit de gehele maatschappij die dezelfde ambitie delen. In deze blog blikken we terug op een succesvolle start van de samenwerking tussen jonge onderzoekers en kinder- en jongerenwerkers en hopen we nog meer mensen die onze ambitie delen enthousiast te maken over Healthy Start.

Wicked problems oplossen voor een Healthy Start

Met Healthy Start doelen we op een gezonde en kansrijke start in het leven. Dit begint al voor de geboorte en reikt tot 21 jaar. Er zijn nogal wat uitdagingen in deze periode die een gezonde en kansrijke start in de weg kunnen staan. Denk aan een ongezonde leefstijl van ouders, een onveilige omgeving om in op te groeien, of sociale druk onder jongeren wat kan leiden tot psychische klachten en problematisch gedrag. Dit soort uitdagingen worden vaak wicked problems genoemd, omdat ze te complex zijn om vanuit één perspectief of discipline op te lossen. Hiervoor is samenwerking nodig waarin zoveel mogelijk expertises en ervaringen vanuit zowel wetenschap als praktijk samenkomen. Hier is iedereen het wel over eens. De grote vraag is nu hoe we deze samenwerking het beste vormgeven.

Samenwerking wetenschap en praktijk

Een belangrijk onderdeel van samenwerking tussen wetenschap en praktijk is dat deze elkaar vanaf het begin vinden en dat zij een gezamenlijk doel voor ogen hebben om aan te werken. Samenwerking moet daarnaast meer zijn dan het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Het moet echt in interactie leiden tot iets nieuws en dus toegevoegde waarde hebben om impact te maken. Alleen dan heeft iedereen ook het gevoel bij te dragen en verantwoordelijk te zijn voor de uitkomsten. Voor het Healthy Start congres op 9 november wilden we samenwerking meteen goed aanpakken en de verbinding tussen wetenschap en praktijk een belangrijk onderdeel maken van het programma. Hiervoor wilden we jonge onderzoekers en kinder- en jongerenwerkers de kans geven om de agenda voor Healthy Start te creëren. Dit deden we door middel van een interactieve brainstorm als start van het congres en een postersessie van de uitkomsten aan het einde van het congres.

Interactieve brainstorm tussen jonge onderzoekers en kinder- en jongerenwerkers

De hoofdvragen van de interactieve brainstorm waren:

 • Wat zijn de belangrijkste thema’s voor een gezonde start van kinderen en jongeren?
 • Welke thema’s kunnen alleen door samenwerking aangepakt worden?
 • Hoe versterken we de samenwerking tussen onderzoekers en kinder- en jongerenwerkers?

Op basis van de belangrijkste thema’s voor samenwerking werden concrete projectideeën ontwikkeld om de wicked problems binnen deze thema’s aan te pakken, gebruik makend van zowel wetenschap als praktijk. Het mooie is dat we met de organisatie van de interactieve brainstorm zelf eigenlijk ook meteen wetenschap en praktijk samen hebben gebracht. De organisatie en ondersteuning werd namelijk uitgevoerd door jonge onderzoekers van het Society Youth Neuroscience Connected (SYNC) lab en Bianca Boender van You!nG en BVjong (de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers in Nederland). De uitkomsten van de brainstorm werden verzameld op posters, die vervolgens werden bekeken en besproken tijdens een postersessie voor alle aanwezigen op de conferentie.

Onze interactieve brainstorm als onderdeel van de gehele Healthy Start conferentie was een groot succes, zoals deze aftermovie mooi laat zien:

Healthy Start – Improving the future for new generations – YouTube!

We delen daarom graag wat best practices van deze samenwerking.

Tips voor een succesvolle samenwerking tussen wetenschap en praktijk

  • Start met elkaar letterlijk opzoeken (fysiek en online) om al vanaf een vroeg stadium ideeën en gezamenlijke doelen te identificeren. Leer elkaar en elkaars werk kennen, spreek verwachtingen uit en deel ervaringen. Voor Healthy Start is dit bijvoorbeeld bijdragen aan de beste start voor ieder kind of jongere in onze samenleving. Ook hebben we de tijd genomen om elkaar en elkaars vak te leren kennen.
  • Niet naast elkaar maar met elkaar werken door de interactie steeds op te zoeken en samen tot betere ideeën te komen dan alleen het samenbrengen van individuele ideeën. Voor de interactieve brainstorm hebben we vaak contact en overleg gehad tijdens het ontwikkelen van de inhoud.
  • Maak optimaal gebruik van elkaars expertise en ervaring door de taken slim te verdelen. Vertrouw op elkaars kunde en geef elka
   ar de ruimte om taken zelfstandig uit te voeren. Voor de interactieve brainstorm heeft You!nG de vorm van de brainstorm ontwikkeld en geleid en heeft SYNC na de brainstorm inhoudelijk de posters gestructureerd en ingevuld die de basis vormen voor de agenda van Healthy Start.
  • Bezoek elkaars omgeving. Door tijd met elkaar door te brengen op de werkplaats van beide partijen leer je elkaars werk beter kennen. Dit helpt om meer verbinding te leggen, beter te communiceren en de samenwerking nog meer op één lijn te brengen. Voor Healthy Start was het onze wens om dit te doen maar helaas hadden de Coronamaatregelen roet in het eten gegooid. Dit staat zeker nog op de planning!

Als laatste de belangrijkste, eenvoudige tip:
Het hele proces om wicked problems aan te pakken start met bewustwording. Bewustwording dat we het niet in ons eentje kunnen doen. We hebben elkaar nodig. Niet met elkaar maar samen!


Wat zijn de resultaten en hoe gaan we verder?

Een greep uit de thema’s die zijn opgehaald voor de agenda van Healthy Start zijn: (psychische) weerbaarheid vergroten – negatieve invloed via social media verminderen – voeding en beweging bevorderen – sociale vaardigheden ontwikkelen – armoede en ongelijkheid verminderen – fysieke en emotionele veiligheid waarborgen. Deze kunnen volgens de participanten alleen of het beste aangepakt worden door samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een aantal concrete ideeën voor projecten die al naar voren kwamen tijdens de postersessie waren een “Gouden Hub” waar lopende projecten samenkomen, een toegewijd team dat actief een brug slaat tussen wetenschap en praktijk en een prijs voor jongeren die met een nieuw idee komen (citizen science). Dit zijn voorbeelden van ideeën die we de komende tijd, wederom gezamenlijk, gaan uitwerken.

Naast de uitkomsten op de posters werd de gehele Healthy Start conferentie ook vastgelegd in een illustratie door een live tekenaar, waarin de interactieve brainstorm en postersessie ook zijn opgenomen.

Healthy Start moet een beweging worden waar iedereen met het gezamenlijke doel om kinderen en jongeren de beste start van het leven te geven zich bij aan kan sluiten, dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrieven door je aan te sluiten bij de Healthy Start community via Qualtrics Survey | Qualtrics Experience Management.

Meer terugkijken of lezen over Healthy Start en de Healthy Start conferentie?

Voor een sfeerverslag van de gehele conferentie, dus ook de presentaties van senior onderzoekers, lees het verslag: Vergroting kansen voor de jeugd inzet intensieve samenwerking wetenschap en praktijk | Erasmus University Rotterdam (eur.nl).

De plenaire presentaties van senior onderzoekers kunnen ook teruggekeken worden via de opname van de livestream: https://webinar.eur.nl/ui/webinars/QeZ8vb/view.

Wij hebben genoten van de samenwerking tussen praktijk en wetenschap en zien het als een grote meerwaarde en noodzaak als we echt iets willen betekenen voor de doelgroep van Healthy Start; alle kinderen en jongeren in Nederland. We moedigen daarom iedereen met dezelfde ambitie aan om zich aan te sluiten bij de Healthy Start community!

Voor meer informatie over Healthy Start, bezoek de website: Healthy Start – Convergence Alliance

Plan B op TikTok: misleiding over een zwangerschapstest

Meisje: “Bianca wist je dat als je een zwangerschapstest koopt, er een morning-afterpil in zit?”

Bianca: “Hoe weet je dat?”

Meisje: “Dat zag ik op TikTok.”

De ‘Plan B’ trend op TikTok is alweer een tijd geleden. Eind 2019 / begin 2020 ging hij viral. Filmpjes van jonge meiden die een zwangerschapstest open maakten en een pil in de test vonden. Ze namen de pil in en dachten dat het de morning-afterpil was. Geheel onterecht. De pil in de test bevat namelijk geen enkele stof die een zwangerschap kan voorkomen. De inhoud van de pil is te vergelijken met silicagel (droogmiddel), een stof die zeker niet geschikt is om in te nemen.

Dit verontrust me. Sowieso is het niet verantwoordelijk om zomaar een pil te slikken, zoals de meiden doen in bovengenoemd filmpje. Maar daarnaast is het enorm zorgelijk dat inhoud van filmpjes voor waarheid wordt aangenomen, puur omdat het op social media te vinden is. En dan niet alleen op het moment dat het filmpje viral gaat, maar ook een tijd daarna.

Uit deze situatie blijkt wel dat informatie uit een filmpje op social media gemakkelijk voor waarheid wordt aangenomen en dat kopieergedrag ontstaat dat gevaarlijk kan zijn voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Clearblue waarschuwt op hun website over deze trend op TikTok.

Nadat ik het meisje gesproken had, was ik benieuwd hoe jongeren dit eigenlijk presenteerden op TikTok. Wat had zij gezien? Ik verdiepte me dus in ‘Plan B’ op TikTok en kwam diverse filmpjes tegen. Allerlei meiden die een zwangerschapstest openden en een pil vonden in de test. Sommige van hen namen de pil in in de veronderstelling dat het een morning-afterpil was. De filmpjes gaven mij een helder beeld van hoe de trend viral ging.

Met het meisje had ik trouwens een goed gesprek. Ik kon haar uitleggen dat er geen zwangerschapstest bestaat met een morning-afterpil erin. In ons gesprek kwamen twee thema’s aan de orde:

 1. Gebruik van anticonceptie en seksualiteit
 2. Gevaren van social media en fakenews

Social media en jongeren

Zoals dit geval ook weer bewijst: veel van onze jongeren zijn beïnvloedbaar voor nepnieuws.

Sommigen van hen nemen het al snel voor waarheid aan en verspreiden het ook nog actief. Het geloven en het verspreiden van nepnieuws kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van jongeren en er kan polarisatie ontstaan. (zie blog Fakenews) Het kost veel moeite om dit soort informatie te ontkrachten en het heeft effect op de lange termijn. Iemand die tussen zijn of haar twaalfde en achttiende veel nepnieuws heeft gelezen en voor waar heeft aangenomen, gelooft dat waarschijnlijk op zijn dertigste nog. (Zie blog Fakenews)

Ondanks dat de trend op TikTok eind 2019 / begin 2020 viral ging, geloofde het meisje nog steeds dat er een morning- afterpil in de zwangerschapstest zat. Het was nodig om deze informatie te ontkrachten. Gelukkig heb ik een betekenisvolle relatie met dit meisje, er was genoeg vertrouwen om dit ook echt te kunnen doen.

Social media heeft veel meer impact op jongeren dan we vaak denken of doorhebben. Het kan positief uitpakken als er positieve en inspirerende zaken gepost worden, maar het kan ook verkeerd uitpakken als het om nepnieuws gaat. Jongeren hebben een referentiekader nodig en goede voorbeelden. Jij als professional kunt jongeren helpen om nepnieuws te herkennen.

 

Tips voor jou als jongerenwerker

 • Ga respectvol met de jongere om. Misschien denk je bij jezelf “Hoe dan?” maar jongeren krijgen op social media heel veel filmpjes en beelden te zien die ze voor waarheid aannemen. Stel de jongere gerust door te vertellen dat het voor iedereen moeilijk is om nepnieuws te herkennen.
 • Zoek de verbinding met de jongere door naast de jongere te staan en aan te sluiten bij de leefwereld van hem of haar. Stel open vragen:
  • Vertel eens wat meer.
  • Op welk platform heb je de informatie gevonden?
  • Kun je het naar mij sturen of laten zien?
  • Hoe kijk jij naar de situatie?
  • Wat denken de mensen om je heen over deze informatie ?
 • Ga samen op zoek naar de waarheid rondom de post/ het berichtje. Gebruik daarbij de #YNG Fakenews Checklist.
 • Maak van de gelegenheid gebruik om thema’s te bespreken die je tegenkomt. Denk maar aan mijn situatie met het meisje. Ik kon gelijk met haar praten over anticonceptie, seksualiteit, social media en fakenews.
 • Bevraag jongeren regelmatig op trends en informatie die ze op social media tegenkomen. Het zorgt ervoor dat je zelf op de hoogte bent, zodat je aan kunt sluiten bij de leef- en belevingswereld van de jongeren. Ze vinden het vaak prima om je uitleg te geven over wat er online gebeurt. De vragen die je stelt over social media geven je een mooie aanleiding om inhoudelijk te praten over thema’s die de jongeren bezighouden.

Bij You!nG vinden we het super belangrijk dat jongeren weerbaar en sterker gemaakt worden, ook op het gebied van social media. We hebben een #YNG Fakenews Checklist en een Think Before Post flowgram ontwikkeld om hen daarbij te helpen. Ook onze #YNG Escape Game is ontwikkeld om jongeren bewust te laten zijn van de gevaren en kansen van social media.

Wil je jongeren weerbaar maken wat betreft social media? We denken graag met je mee! Neem gerust contact met ons op.

Wat was 2020 goed!

Dilemma: Het hele jaar door alleen maar hinkelend op 1 been jongeren versterken of het hele jaar door alleen maar zingend met jongeren kunnen praten?

En wat was voor 2020 jouw antwoord op de bovenstaand dilemma?

Het afgelopen jaar zorgde corona voor heet wat uitdagingen en dilemma’s. Jouw werk met jongeren veranderde elke keer weer en bijna elke week werd er een beroep gedaan op jouw flexibiliteit en creativiteit. Vanuit You!nG willen we jou daarvoor bedanken! Bedankt voor wie je was en bent voor onze jongeren in Nederland.

We hebben 2 cadeautjes voor je, omdat we gezien hebben dat veel jongerenwerkers, docenten, hulpverleners en andere professionals (jij dus!) die met jongeren werken een tandje bij gezet hebben. Later meer hierover. Tijdens het lezen van deze nieuwsbrief zul je allerlei gratis tools vinden die je kunt gebruiken in je werk. Download ze, gebruik ze en zet het in voor goed jongerenwerk. Vergeet daarbij niet de You!nGvisie “Jij bent de methodiek! Jij bent van invloed!”

Waarom we dankbaar zijn voor 2020

Waarschijnlijk heb je het gezien. Voor You!nG was afgelopen jaar ook een uitdaging, maar vooral een jaar van nieuwe mogelijkheden! De #YNG Escape Game die net draaide, moest stoppen. Dus hebben we de #YNG secretbox gemaakt, zodat we professionals in het onderwijs, jongerenwerk en jeugdzorg goed kunnen informeren over de ins en outs van de Escape Game. In de box zijn mooie materialen te vinden zoals de “think before post” kaart, de “fakenews checklist” poster en de flowdiagram poster.

Onze You!nGtrainingen hebben we omgezet naar online trainingen. Een mooie kans voor nieuwe You!nGprofessionals die met de You!nGmethodieken kennis hebben gemaakt. Zo zijn er nu nog meer jongerenwerkers die met onze methodieken jongeren helpen weerbaar en sterker te maken.

Verder gaven we aan een geweldige welzijnsorganisatie de onlinetraining “You!nG on Tour “basisvaardigheden online jongerenwerk” waarin we jongerenwerkers hielpen om zich te ontwikkelen als professional in online jongerenwerk. Ook waren we samen met WijWijs en St. Jeugd en jongerenwerk betrokken in het projectteam “Pubers in de Spotlight” van gemeente Lansingerland.

Videosessies

Met BVjong en nog een aantal andere organisaties hebben we van maart tot de zomervakantie 11 videosessies georganiseerd. Na de zomer Lees meer

Herken jij je HALT-moment?

Als professional is het van groot belang dat je goed voor jezelf zorgt. Het is namelijk zo: in het werken met jongeren ben JIJ de methodiek! Ja, je kunt goede methodieken, groepsprogramma’s, voorlichtingsmaterialen en andere tools gebruiken. Maar dan is het wel belangrijk dat je je bewust bent van je eigen kunnen en persoonlijkheid. Anders zal het altijd een programma afdraaien zijn, in plaats van echt van positieve invloed zijn in het leven van jongeren. Jij bent de methodiek, jij bent de tool.
Het is in je werk dus van groot belang om zelfbewust te zijn. Om dit te doen, gebruiken we bij You!nG de HALT-methode als tool.

Wij stellen onszelf en elkaar regelmatig de volgende 3 vragen:

1)Hoe herken jij je eigen HALT moment?
2)Wat heb je daarin nodig van het team?
3)Hoe ga je dat aangeven?

Maar eerst de basis. Wat betekent de HALT-methode?
HALT is een acroniem dat het meest terug te vinden is in de verslavingszorg. De letters staan voor Hungry, Angry, Lonely en Tired – vier fysieke en emotionele toestanden die het risico van een persoon om terug te vallen in verslavingspatronen vergroten. Iedereen is gevoelig voor ongezonde patronen in zijn/haar leven. De HALT-methode is dus nuttig voor iedereen, want er is geen ontkomen aan dat je je soms hongerig, boos, eenzaam of moe voelt. Veel jeugdprofessionals hebben nog niet voldoende de gewoonte om goed voor zichzelf te zorgen. Ze gaan vaak langer door dan eigenlijk goed voor hen is. En dat is jammer. Luisteren we niet goed naar de vier fysieke en emotionele toestanden Hungry, Angry, Lonely en Tired, dan worden we als individu kwetsbaar. En dit is terug te zien in ons werk met jongeren. Niet genoeg aandacht voor onszelf staat in de weg om goed te functioneren en het beste van ons aan de jongeren te geven.

Rotgevoel leidt tot impulsieve handeling
HALT is een gemakkelijke manier om stil te staan bij je behoeften en te onthouden welke basisbehoeften het belangrijkst zijn. De vier fysieke en emotionele toestanden Hungry, Angry, Lonely en Tired ervaar je als een rotgevoel. Om dit te vermijden, kun je vervolgens impulsief handelen.Honger– Je lichaam heeft voldoende voedingsstoffen nodig om op maximaal vermogen te kunnen functioneren. Een hongergevoel kan ook ontstaan door een periode van stress. Vaak grijp je dan impulsief naar ongezonde voeding.
Boosheid– Boosheid is een gezonde emotie, maar als boosheid aanhoudt is het handig om de bron van de boosheid te ontdekken. Opkroppen van boosheid hindert je dagelijks functioneren en geeft ruimte aan bitterheid.
Eenzaamheid– Je alleen voelen heeft iedereen weleens. Als eenzaamheid ervoor zorgt dat je uit verbinding gaat met mensen, dan kan de isolatie een voedingsbodem zijn voor depressies en ongezonde keuzes.
Vermoeidheid– Wanneer vermoeidheid speelt, is het heel moeilijk om helder na te denken. Het is dan makkelijker om toe te geven aan verleidingen. Door je bewust te worden van je eigen vermoeidheid, kun je impulsieve aankopen of ongezonde eetgewoontes voorkomen.

Wat doet de HALT-methode? En hoe zet je de methode in?                                                                   

Door HALT te gebruiken, sta je stil bij de vier fysieke en emotionele toestanden Hungry, Angry, Lonely en Tired waardoor je sneller en beter op de rem kunt trappen. Zo wordt het mogelijk om goed voor je fysieke en emotionele gezondheid te zorgen.

Wat doe je na signaleren van HALT bij jezelf?
Honger– Vraag jezelf af wanneer je voor het laatst gegeten hebt. Is je hongergevoel emotioneel of heeft je lichaam voeding nodig? Eet een gezonde snack zoals fruit of een boterham.
Boosheid– Vraag jezelf af wat jou boos of gestrest maakt. Zoek een manier om je boosheid te uiten. Maak een wandeling, ga sporten, gebruik een kussen als boksbal . Of uit je boosheid door te schrijven of te tekenen.
Eenzaamheid– Vraag jezelf af wanneer je voor het laatst met mensen hebt afgesproken. Wanneer merkte je dat de je de verbinding verloor met de mensen om je heen? Maak gebruik van je netwerk. Bel een vriend of familielid, vertel hoe je je voelt en vraag om hulp.
Vermoeidheid– Vraag jezelf af of je genoeg slaap en rust hebt gehad. Hoe is je slaapschema? Kijk ook naar de balans tussen rust en werken in je weekschema. Zijn er genoeg momenten van rust? Maak een nieuwe weekplanning. Plan tijd in waarin je kunt relaxen. Ga eerder naar bed. Durf nee te zeggen.

Implementeer HALT in je werk
Bij You!nG gebruiken we de HALT-methode als tool in ons team. Ook jij kan deze in je team, vriendengroep of gezin gebruiken. Gebruik daarbij de volgende 3 vragen:
1)Hoe herken jij je eigen HALT moment?
2)Wat heb je daarin nodig van het team?
3)Hoe ga je dat aangeven?

Print de infografic uit en hang hem op een zichtbare plek. Het helpt je om sneller je HALT-momenten te herkennen en ermee aan de slag te gaan. Dit is niet alleen voor jou belangrijk, maar ook voor de jongeren met wie je werkt. Daarom hebben we een werkvorm voor jou die je kunt gebruiken om de jongeren hun H.A.L.T moment te leren herkennen en aan te geven.

Download hem hier!

Zorg goed voor jezelf! Wees van invloed.

 

Nepnieuws en coronacomplotten: wat is het en hoe ga je ermee om?

Informatie en tips voor professionals die met jongeren werken

Nepnieuws is niets nieuws. Van oudsher wordt het ingezet als effectief propagandamiddel. Zo verspreidde Ramses II in het oude Egypte leugens over een overwinning op zijn tegenstanders. In werkelijkheid eindigde de slag onbeslist. Aan het begin van de 21e eeuw is fake news een vaste samenstelling geworden door geheel verzonnen satirische nieuwsberichten op websites zoals The Onion of in Nederland De Speld. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 is de term wereldwijd gangbaar.

Extremisme, politiek gewin of pesten

Nepnieuws kent verschillende vormen (zie blauwe kader hieronder) en ook de type boodschappen en doelen ervan zijn divers. Zo heb je nepnieuws die (verborgen) extreme of extremistische boodschappen bevatten, met als doel om bijvoorbeeld jongeren te radicaliseren. Er is ook nepnieuws ten behoeve van politiek gewin, zoals ten tijde van de genoemde presidentsverkiezingen waarbij vaak naar Rusland wordt gewezen als verspreider. Veel voorkomende nepnieuwsberichten kennen bovendien het concept false framing: berichten zijn zo aangepast dat de conclusies totaal anders zijn dan de originele bron. Nepnieuws wordt niet alleen verspreid via tekst, ook op sociale media wordt nepnieuws steeds meer gedeeld via afbeeldingen en video’s. Door de zogenoemde deepfake-software zijn nepvideo’s bijna niet meer van echte video’s te onderscheiden (hier bekijk je enkele deepfake-video’s). Daarnaast komt nepnieuws ook voor op lokaal niveau. Bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep of Snapchat waar nepberichten over iemand worden verspreid, met als doel om iemand te pesten of kleineren. Op grote schaal spelen tenslotte complot- of samenzweringstheorieën, die je als het ware kunt zien als de overtreffende trap van nepnieuws.

Verschillende vormen van nepnieuws

Nepnieuws is een paraplubegrip voor verschillende vormen van foutieve nieuwsberichten.

Desinformatie: onware of onnauwkeurige informatie die expres wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen, of om iemand, een groep mensen, een organisatie of land te beschadigen (Rijksoverheid).
Complottheorieën: het veelal uit achterdocht voortkomende idee dat een bepaald verschijnsel op sociaal, politiek of economisch gebied het gevolg is van een grootscheepse samenzwering.
Hoax: een nepbericht dat wordt verspreid via e-mail of sociale media. De ontvangers of lezers worden gevraagd om het bericht zoveel mogelijk te delen.
Deepfake-afbeeldingen en video’s: deepfakes zijn afbeeldingen of video’s die door kunstmatige intelligentie worden gecreëerd of gemanipuleerd. Voorheen was deze techniek alleen weggelegd voor specialisten, maar door handige tools kan tegenwoordig iedereen vrij eenvoudig deepfakes maken.

Tenslotte bestaat er ook zoiets als ‘pulpnieuws’. Dit hoeft echter niet altijd verzonnen te zijn. Toch kan op sites waar pulpnieuws staat, bijvoorbeeld Viraaltjes.nl, ook nepnieuws verspreid worden. Pulpnieuws (in het Engels: junk news) is nieuws van lage journalistieke kwaliteit, geproduceerd door onbekende mediamerken (met namen als Viraaltjes), met sensationele inhoud en clickbait-koppen. Uit onderzoek van het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) in samenwerking met het Leidse factcheck-initiatief Nieuwscheckersblijkt blijkt dat dit soort sensationele berichten afkomstig van obscure websites, op Facebook meer likes en reacties krijgen dan nieuws van erkende nieuwsmedia als NOS, NU.nl en NRC.

‘Begin van de eindtijd’

Aan het begin van de wereldwijde coronacrisis vierde de complottheorie hoogtij. Bij complottheorieën worden verbanden gelegd tussen gebeurtenissen zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor is. Vaak is complotdenken vooral een reactie op angst en is het ingebed in het huidige politieke of maatschappelijke klimaat. Zo zou het coronavirus uit Amerika komen om China omver te werpen of juist uit China om de Amerikaanse economie om zeep te helpen. Een artikel waarin wordt gesteld dat virussen niet van mens tot mens overdraagbaar zijn – ‘We worden onnodig bang gemaakt. De overheid veroorzaakt heel veel stress’, aldus de auteur op Gezond Wereldnieuws – was ruim 17.000 keer gedeeld op Facebook, zo telde NUcheckt. Ook een populaire complottheorie: het 5G-netwerk veroorzaakt of verergert corona. Jongerenwerkers die deelnamen aan Project Grey vertelden dat onder religieuze jongeren de complottheorie rondging dat de coronacrisis het begin van de eindtijd inluidde. Andere jongeren dachten juist: ‘Jezus komt terug.’

Prefrontale cortex

Jongeren lijken gevoelig(er) te zijn voor complottheorieën en nepnieuws die op sociale media en berichtendiensten als WhatsApp circuleren. Uit een eerder grootschalig onderzoek van de Stanford University is bekend dat jongeren niet het verschil herkennen tussen echt nieuws en nepnieuws, evenals tussen een echt nieuwsbericht en een advertentie. Volgens hoogleraar mediagebruik Elly Konijn van de VU, geciteerd op de site van de NOS, heeft dat te maken met dat de prefrontale cortex – het deel van de hersenen dat in dit geval reflecteert op het waarheidsgehalte van een bericht – bij jongeren nog in ontwikkeling is. Bij mensen die in complottheorieën geloven speelt bovendien ook de confirmation bias: je ziet alleen de bewijzen die het complot bevestigen en wuift experts weg die het tegendeel laten zien. Ook uit een verkenning van Kennisplatform Integratie & Samenleving onder jongeren uit niet-stedelijke gebieden komt naar voren dat een deel van de jongeren beïnvloedbaar is voor nepnieuws. Sommigen van hen nemen dit al snel voor waarheid aan en verspreiden dit ook actief.

fakenews

Wat is het probleem?

Wanneer jongeren (en volwassenen) nepnieuws niet goed herkennen, is ten eerste het risico groter dat zij desinformatie onbewust verspreiden. Bovendien kost het volgens de eerder aangehaalde hoogleraar Konijn veel moeite om dit soort informatie te ontkrachten en heeft het effect op de lange termijn; iemand die tussen zijn of haar twaalfde en achttiende veel nepnieuws heeft gelezen en voor waar heeft aangenomen, gelooft dat waarschijnlijk op zijn dertigste nog. Ook kunnen nepnieuws en complottheorieën mensen motiveren om actie te ondernemen: wel of niet stemmen bij de verkiezingen, niet vaccineren van kinderen of aansluiten bij een extremistische groep. Daarnaast kunnen nepnieuwsberichten tegenstellingen tussen groepen aanjagen. Door nepnieuws zetten jongeren zich tijdens de identiteitsontwikkeling af tegen de groep die dit nepnieuws niet gelooft en daarmee wordt de eigen groepsidentiteit en samenhang versterkt (Van Wonderen & Van den Berg, 2019).

Zo herken je nepnieuws

De beste manier om de invloed van nepnieuws tegen te gaan, is jongeren te helpen om te herkennen wat echt en wat nep is. Het liefst begin je hier al zo vroeg mogelijk mee; op de basisschool al. Wat natuurlijk ook helpt, is wanneer jongerenwerkers of andere professionals die met jongeren werken óók zelf digitaal vaardig zijn om zich in de online leefwereld van jongeren te begeven. Want ook voor volwassenen is het lastig om nepnieuws te herkennen (en ook volwassenen geloven in complottheorieën).

De Washington State University heeft een methode ontwikkeld om nepnieuws te herkennen. Deze zogenoemde HALT-methode werkt als volgt:

 1. HO! – Lees je een bericht dat heftige emoties oproept of waarbij je de sterke behoefte voelt om deze te delen? Maak dan eerst even pas op de plaats en ga door naar stap 2.
 2. Analyseer de bron – Is het medium betrouwbaar? Is het een gerenommeerde nieuwsbron? Staat er een auteur vermeld? En zo ja, kan je ook andere artikelen van deze schrijver vinden of is het een nepauteur?
 3. Lokaliseer betere berichtgeving – Als gerenommeerde media over hetzelfde nieuws berichten, vergroot dat de betrouwbaarheid. Wanneer andere media dit niet doen, is de kans groot dat het nep is.
 4. Traceer originele context – Bekijk de datum: als het niet recent is, kan het bericht verouderd zijn. Trap niet in clickbait; klik altijd door naar het artikel dat iemand op sociale media heeft gedeeld en controleer of deze overeenkomt met de post op sociale media.

Ben je jongerenwerker en ben je op zoek naar een handige tool voor jongeren om nepnieuws te leren herkennen? Bianca Boender van You!nG ontwikkelde, in samenwerking met Joline Verloove van Movisie/Kennisplatform Integratie & Samenleving, een handige ‘fake news checklist’.

 

Download de checklist hier (pdf) 

Serious gaming tegen nepnieuws en vóór weerbaarheid op sociale media:

 • #YNG Escape Game. Een escaperoomspel inclusief lesprogramma om jongeren weerbaar en sterker te maken op het gebied van sociale media. Het spel wordt door teams van maximaal zeven personen in vier identieke escaperooms tegelijkertijd gespeeld. De teams strijden om wie het eerste weet waarom tiener Yara vermist is en wie haar zo snel mogelijk kan redden. De #YNG Escape Game is ontwikkeld door organisatie You!nG.
 • Under Pressure. Een lesmethode waarin peer education en gamification worden gecombineerd met als doel enerzijds het versterken van weerbaarheid tegen desinformatie onder jongeren om polarisatie, isolatie en extremisme tegen te gaan, anderzijds om het democratisch burgerschap te versterken. Under Pressure is ontwikkeld door Diversion en partners.
 • Slechtnieuws.nl. Een online game voor het herkennen van nepnieuws. Het spel is ontwikkeld door DROG.

Wat werkt om complotdenken tegen te gaan?

Vaak willen jongeren en volwassenen die in complottheorieën geloven, hierin vaak ook echt geloven. Toch is het zinvol om hen hier op een respectvolle manier mee te confronteren. Onderzoek uit 2016 laat zien dat het werkt om iemand te wijzen op inconsistenties van het complot, vooral wanneer de persoon die deze tegenargumenten geeft wordt gezien als intelligent en competent. Sociaal psycholoog Jan van Prooijen, dé Nederlandse expert op complottheorieën, geeft op RTL Nieuws de volgende tips voor de omgang met complotdenkers: neem de persoon serieus, houd de discussie open en laat niet tussen de regels door blijken dat je op hem of haar neerkijkt. Vraag waar die persoon het op baseert en wat voor bewijs hij of zij denkt te hebben. Volgens Van Prooijen overschatten mensen namelijk vaak de kennis die ze hebben. Dat kun je goed gebruiken om complotdenkers zichzelf te laten inzien dat ze niet zo zeker weten wat er speelt. Niet alleen ouders maar ook jongerenwerkers en professionals in het onderwijs kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van complotdenken en het herkennen van nepnieuws.

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen You!nG en Joline Verloove van Movisie

5 online Energizers/icebreakers tijdens videobellen voor jongerenwerkers en docenten

Nu jongeren online les hebben, zitten ze urenlang achter een scherm. En net zoals jij en ik worden ze daar af en toe flink suf van. Continue rechtzitten, erop letten dat je haar en kleding goed zitten. Voortdurend naar rechthoekjes kijken, switchen van het ene scherm naar het andere, naar iedereen zijn non-verbale communicatie en luisteren naar de verbale communicatie. Super vermoeiend! Toch willen we de verbondenheid met en tussen de jongeren behouden.

Daarom hebben wij met You!nG 5 leuke energizers bedacht voor jou als jongerenwerker en/of docent. Dan heb je tijdens je Zoom, Team, Hangouts, Meets, Skype en andere videomeetings een mooie onderbreking. Nadat iedereen gelachen heeft en verbinding heeft met elkaar, is iedereen weer gefocust. Plezier maken brengt verbinding. Zo zorg je ervoor dat de aandacht er bij blijft en de energie omhoog gaat.

Jij als docent of jongerenwerker bent van invloed! Maak deze stay@home tijd tot een tijd van positieve herinneringen. Vergeet niet dat jij van positieve invloed kunt zijn! Bij alle energizers is het belangrijk dat je de jongeren echt ziet staan en dat ze zich gehoord voelen.

Benodigdheden:

 • Computer
 • Internet
 • Zoom, Teams, Skype of een andere tool voor videoconference
 • Enthousiasme

Doel:

 • Jongeren hebben plezier
 • Jongeren komen uit de sleur van online lessen en programma’s
 • Jongeren maken contact met elkaar
 • Jongeren bewegen tijdens hun online activiteiten
 • Jongeren voelen zich gehoord en gezien
 • Jij als professional krijgt de mogelijkheid om even op een andere manier te observeren en signaleren

Energizer 1 – Tegenoverstellingen

Leg aan de jongeren uit dat jullie een energizer gaan doen. Vertel dat je straks woorden gaat opnoemen.

2 pubermeiden voor blog over jij bent van invloed

Ze moeten degene kiezen waarvan ze vinden dat die het beste bij hen past of voor hen geldt.

De eerste tegenoverstelling leg je uit en doe je voor. Je zegt tegen de jongeren:

Je mag kiezen tussen koffie of thee. Wat voor persoon ben je? Iemand die meer van koffie houdt of van thee? Bij koffie houd je je arm horizontaal in het beeld en bij thee houd je je arm verticaal. Terwijl je dit uitlegt, doe je het voor. Laat nu de jongeren kiezen. Als het goed is zie je nu op je scherm alle jongeren die hun arm horizontaal of verticaal in beeld hebben.

Complimenteer de jongeren en reageer op 1 van de schermpjes. Zoals: “Hé Ashwin, ik zie dat jij een echte koffieliefhebber bent?” Of”: “Met deze groep moeten we als we weer kunnen dus een bakkie doen!” (als er veel armen horizontaal omhoog gaan). Als je elke keer 1 van de jongeren bij naam noemt en daarbij positief contact maakt, voelen de jongeren zich gezien en gehoord. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je nog aan het nadenken bent Saar. Zou het kunnen dat je bedachtzaam bent (bij impulsief/bedachtzaam)?

Je kunt zelf ook tegenoverstellingen bedenken, wij hebben er al een hele rij voor je bedacht:

 • Koffie/thee
 • Snoep/koek
 • Ochtendmens/avondmens
 • Chips/chocolade
 • Wiskunde/Nederlands
 • Impulsief/bedachtzaam
 • Plannen/flexibel
 • Gezelligheid/orde
 • Corona legt mij lam/corona daagt mij uit
 • Online les/offline les
 • Boerenkool/spaghetti
 • Online game/buitensport
 • Boek/film
 • Instagram/TikTok
 • Donald Duck/krant
 • Zoom/Teams
 • Discords/SnapchatGroep met jongeren/tieners van You!nG staan op een industriele locatie
 • Sport/muziek
 • Naturel/make-up
 • Vroeg naar bed/laat naar bed
 • Ik weet wat ik wil worden/ik moet echt nog ontdekken wat ik wil worden
 • Hond/kat
 • Boeken kaften met papier/met rekbare kaft
 • Pizza/patat
 • Gezelligheid/orde
 • Vlakbij school wonen/daarbuiten wonen
 • Strandvakantie/bergvakantie
 • Boek/film
 • Introvert/extravert
 • Huiswerk improviseren/met een schema werken
 • 06 ‘s nachts aan/06 ‘s nachts uit
 • School is leuk/school is noodzaak
 • Hard werken aan je huiswerk/kalm aan, dan lukt het ook wel
 • Leider/volger
 • Cijfer onder de 6 is oké/boven de 6 is oké
 • Ik ben open over mezelf /ik vertel niet snel iets over mezelf
 • Impulsief/ bedachtzaam
 • Ik zou meer willen doen aan schoolwerk/ik doe genoeg aan mijn schoolwerk

Wil je alle 5 de energizers gebruiken?

Download hieronder gratis:

Wil je nog meer inspiratie? Lees meer blogartikelen of maak gebruik van onze (gratis) tools.

Wist je dat we in onze methodieken diverse werkvormen gebruiken? Heb je onze gratis tools al ontdekt?

 

 

Corona en wat jij als jongerenwerker kan adviseren aan ouders Incl. tips en werkvorm

Ik zit aan de eettafel en in ons huis zijn 11 jongeren verspreid online lessen aan het volgen. 11 kids in huis, dat is op zich al een hele uitdaging. Maar nu in coronatijden met 11 kids in huis…. Tja, welk woord past daarbij?

In ons huis wonen 11 pubers en adolescenten. Veel van hen hebben een heftige achtergrond van verwaarlozing, trauma’s en slechte hechting. Wat is deze tijd moeilijk voor hen! Waren ze altijd al op zoek naar veiligheid, nu helemaal. Deze omstandigheden geven hun onrust. Elke dag vraag ik mij af: wat hebben ze nodig? Ontspanning, een stok achter de deur, een ‘power-to-the-people’-peptalk, of juist even lekker zinloos scrollen op hun tijdlijn?

Corona ons leven staat op zijn kop!

Reacties van onze pleegkinderen op de lockdown en corona zijn afwisselend boosheid en frustratie, gelatenheid (boeien, niets boeit mij) en angst. Ik ben steeds op zoek naar hoe ik ze daarmee kan helpen.

In deze tijd ben ik dus extra alert op de emoties van onze jongeren. Zo zie ik veel angst. Dit is niet altijd gelijk zichtbaar, maar ze uiten deze angst bijvoorbeeld via boosheid, onrust, een grote mond, juist heel stil zijn, of hyper alert zijn op alles wat in hun omgeving gebeurt. Ze hebben het nodig hun gevoelens te uiten. En ze hebben vooral een gevoel van emotionele veiligheid nodig.

De emotionele basisbehoeften

Ieder mens heeft emotionele veiligheid nodig. Structuur, aanmoediging, liefde, duidelijkheid, verbinding: al deze zaken leiden tot veiligheid. Dr. J.E Young zei het al. Als jongeren opgroeien met de 7 emotionele basisbehoeften, dan groeien ze uit tot emotionele, stabiele volwassenen.

1)Basisveiligheid. Het gevoel dat de gang van zaken enigszins voorspelbaar is, dat het veilig is om je heen, dat je een plek hebt en je kunt vertrouwen op je omgeving. 

2) Verbondenheid. Het gevoel dat je erbij hoort, dat je deel van iets uitmaakt, dat er aandacht is voor je gevoelens, dat je gekoesterd wordt en weet dat je geaccepteerd wordt.

3) Zelfwaardering. De ervaring voldoende competent te zijn om met de uitdagingen in het leven om te gaan en het waard te zijn gelukkig te zijn. Waardering voor jezelf bestaat uit je goed voelen met wie je bent: ik mag er zijn met mijn positieve en negatieve eigenschappen.

4) Autonomie, competentie en identiteitsgevoel. Het gevoel jezelf te mogen zijn, eigen gevoelens en meningen te mogen hebben; een eigen identiteit te mogen hebben en te voelen dat je iets kunt (competentie).

5) Zelfexpressie. De vrijheid hebben uitdrukking te geven aan behoeften en emoties; je gevoelens en gedachten mogen uiten, zonder bang te zijn hierop te worden afgewezen. Dit is onder andere zichtbaar in hoe je je kleedt en hoe je eruit ziet.

6) Realistische grenzen (beperkingen en zelfbeheersing). Als mens heb je nodig dat je binnen bepaalde kaders leeft. Je leert op een verantwoordelijke wijze in het leven te kunnen staan. Dit vind je terug tijdens de opvoeding van ouders/ verzorgers. Daar worden zekere grenzen aangeven en beperkingen opgelegd, zodat je leert met je impulsen en met gevaarlijke situaties om te gaan.

7) Spontaniteit en spel. Plezier mogen beleven en je vrij mogen gedragen; spelen naar fantasie.

Groep met jongeren/tieners van You!nG staan op een industriele locatie

Structuur via een schema

Drie weken geleden dwong het nieuws rondom corona ons tot thuisblijven: stay@home. Het eerste wat ik deed, was een schema maken. Ik wilde structuur en duidelijkheid aanbrengen zodat het leven in ons huis iets meer voorspelbaar werd.

Ik heb onze jongeren over ons huis verdeeld voor de momenten van online les/studie. Ieder heeft zijn eigen plekje. Tussen de middag maak ik een extra lekkere, bijzondere lunch (ja ja, de liefdestaal van pubers). Richting het einde van de middag gaat iedereen, als het weer het toelaat, naar de tuin om met een kop thee in de zon te zitten. Lekker een frisse neus halen. Na het avondeten spelen we regelmatig het YNG Cybercrime Maffiaspel met elkaar, wat enorm gezellig en verbindend is.

Jongerenwerk en ondersteuning ouders

Corona en stay@home. Het is een hele uitdaging. Voor ons gezin, maar voor veel meer ouders en jongeren. Hoe kun jij als jongerenwerker ouders ondersteunen in hun opvoeding en verzorging in deze tijd? Wat kun jij bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren tijdens deze periode? Een dan de dingen die je kunt doen, is praten met ouders over de 7 emotionele basisbehoeften die ik eerder noemde in dit blog. Vraag hen welke behoefte ze lastig vinden om in te voorzien.

Wees betrokken bij de gezinnen

In mijn vorige blog vertelde ik al dat sommige gezinnen extra kwetsbaar zijn in deze periode. Daarom is het goed om als jongerenwerker betrokken te zijn bij ouders. Nu jongeren veel thuis zijn, hoop ik dat ouders en jongeren elkaar vinden en dat ze veel meer in verbinding met elkaar gaan leven. Ik hoop dat de band tussen ouder en kind verstevigt. Maar ik houd ook mijn hart vast, want de keerzijde in het jongerenwerk is dat we weten dat er ook gezinnen zijn waar al veel spanning en onveiligheid was en is.

Met de thuisisolatie tijdens het coronavirus is er ook extra kans op escalaties. Jij als jongerenwerker kent de gezinnen waar deze jongeren uit komen. Zorg daarom dat je online contact hebt met je jongeren én hun ouders. Zoek actief contact. Like niet alleen hun berichten, maar stuur ze ook af en toe een privé berichtje. Bel ze! Geef ouders en jongeren tips en moedig ze aan om contact te blijven houden met jou als jongerenwerker.

Tips voor jou als jongerenwerker

Hieronder tips voor jou in het adviseren en werken met ouders:

 • Moedig ouders aan.
 • Geef ze complimenten.
 • Bel ze elke week, zodat ze hun verhaal kunnen doen.
 • Geef ze tips hoe met de situatie om te gaan (zie ook hieronder).
 • Vraag of je iets voor ze kunt doen.
 • Neem de jongere(n) elke week uit wandelen (1,5 meter uit elkaar), zodat ze er even uit zijn en ouders ontlast worden.
 • App af en toe een mooie, aanmoedigende opvoedingsquote.

Tips die je kunt geven aan ouders

 • Wees relaxed! Jij bent een spiegel in huis. Als jij relaxed bent, dan zal ook je tiener/jongere relaxt zijn.
 • Zorg dat je zelf uitgerust bent. Iedereen heeft daar baat bij en jij houdt het daardoor langer vol.
 • Bevraag je tiener/jongere hoe hij/zij in zijn vel zit. Welke emoties ervaart hij/zij?
 • Haal alle bordspellen uit de kast en speel met elkaar weer eens een spel (vergeet niet om iets lekkers erbij te eten).
 • Zit niet boven op het huiswerk, geef je tiener/jongere ruimte om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • Maak met je tiener/jongere een planning, zodat er structuur is. Jongeren zijn gebaat bij structuur.
 • Hoeft je tiener/jongere niet vroeg op? Laat hem/haar lekker uitslapen. Jongeren functioneren beter als ze uitgeslapen zijn.
 • Loop samen een rondje buiten.
 • Drink een kopje thee of koffie in de tuin.
 • Haal taart om te vieren dat jullie familie zijn.
 • Lanceer een ‘Stay-at-home-challenge’ (wc-papier hoog houden, bottleflip, enz.).
 • Maak van elke lunch een feestje. Tieners/jongeren zijn dol op eten
 • (hun liefdestaal). Denk aan hamburger, wentelteefjes, eitje bakken, kibbeling halen enz.
 • Gebruik de House Party app om online met jongeren te spelen.
 • Moedig je tiener/jongere aan om online af te spreken met vrienden via Zoom of Houseparty.
 • Gebruik de Photo Roulette app om online met jouw tiener/jongere te spelen. (Pas wel op want jongeren zien je foto’s uit je galerij.)
 • Speel met je tiener/jongere Snapchat games.
 • Speel via Google Drive ‘Spreadsheet tag’.
 • Dit is een soort tikkertje in Excel.
 • Via WhatsApp kun je met 4 personen tegelijkertijd videobellen. Hier de uitleg hoe dit werkt.
 • Bel met opa, oma, nichtje, neefje enz. om zo de familiebanden aan te houden.
 • Vorige week liet Google weten dat het Hangouts Meet voorlopig gratis beschikbaar stelt voor scholen en bedrijven. Ook Microsoft biedt zijn Teams-software tijdelijk gratis aan. Beide oplossingen maken het mogelijk met een groot aantal mensen te videobellen.
 • Ga samen iets lekkers koken of bakken.
 • Investeer in jongeren want jongeren hebben maar 936 weken!
 • Bovenal: geniet van de tijd die je samen hebt. Dit is een periode die je tiener/jongere nog lang zal onthouden. Maak er iets bijzonders van! Jij bent van invloed!

Het spel dat we ‘s avonds met ons gezin spelen kun je hier gratis downloaden. Leuk om met jongeren online via zoom te doen. Het You!nG dozen spel is ook leuk voor ouders om met hun jongere thuis te doen. Download deze hier:

Wil je nog meer inspiratie? Lees meer blogartikelen of maak gebruik van onze (gratis) tools.

 

Tips voor online jongerenwerk in tijden van Corona – Incl. gratis YNG Q en A template

Corona. In 1 klap ligt alle offline vormen van jongerenwerk stil. Inloop, coaching, groepsactiviteiten, voorlichting, preventiewerk en andere vormen. En dat op een plek waar juist verbinding, contact en groepswerk erg belangrijk is!

We zijn binnen het jongerenwerk dus gelimiteerd door dit virus. Maar… jongerenwerkers zouden jongerenwerkers niet zijn als ze geen creatieve oplossingen konden bedenken om de connectie met jongeren te behouden. Grote kans dat jij dus zelf al dingen heb bedacht die je kunt doen om de jongeren te ondersteunen. Mocht je nog wat inspiratie nodig hebben, dan geef ik je hierbij graag nog wat ideeën en tips om jou te versterken in je belangrijke rol.

Ondersteun bij online veiligheid

Online jongerenwerk was natuurlijk al upcoming, maar nu zijn we genoodzaakt om online jongerenwerk direct uit te voeren. Het is een nare aanleiding, maar tegelijkertijd is het ook een kans om je te verdiepen in de online wereld van jongeren. Want, waren jongeren altijd al bijna 24/7 online, nu met het virus helemaal. Werkelijk alles verplaatst zich naar de online wereld. Lessen worden online gegeven, muzieklessen via skype gedaan en zelfs danslessen van de dansacademie zijn digitaal te volgen. Is online jongerenwerk nieuw voor je? Lees dan deze 2 publicaties: “onlinejongerenwerk werken in de leefwereld van jongeren“,  “online jongerenwerk hoe doe je dat goed?

 

 

De keerzijde van deze verplaatsing is dat ook andere, minder wenselijke zaken verschuiven van offline naar online of worden versterkt.

Denk maar aan coffeeshops. Toen de coffeeshops moesten sluiten, ontstond er direct een lange rij om nog voor sluitingstijd een voorraad in te slaan. Daarnaast was er online een explosie van aanbieders met enorme prijzen.  En, doordat je niet kunt controleren wie er bestelt, kunnen nu zelfs kinderen toegang krijgen tot drugs. Dit is zorgelijk en dus zijn jongerenwerkers hard nodig.

En dan sexting. Doordat jongeren meer online zijn en ze zich vervelen, is er grotere kans op sexting, online afpersing en catfishing. Jongeren experimenteren sneller en ze zijn kwetsbaarder voor een catfish. Juist als ze alleen op hun kamer zitten en de dagelijkse routine missen van school, sport en thuis zijn. Jongerenwerkers kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Jij kunt online voorlichting geven door bijvoorbeeld live te gaan op Instagram of andere social media kanalen. Daarmee kun je heel wat narigheid voorkomen.

Blijf aanwezig in de wijk!

Jongeren hebben grote behoefte aan het ontmoeten van elkaar.

Daarom is thuisisolatie uitdagend of zelfs super irritant voor jongeren. Het is daarbij de vraag of het ouders lukt om hun puber te motiveren om thuis te blijven. Blijf daarom als jongerenwerker in de wijk aanwezig. Maak op de fiets een rondje langs de bekende hangplekken. Jongeren blijven namelijk buiten op straat en pleintjes elkaar opzoeken. En groepsvorming nu de scholen dicht zijn is verre van wenselijk.

Maak gelijk gebruik van de mogelijkheid om de jongeren te informeren over de gang van zaken wat betreft corona en de maatregelen. Leg uit dat er besmettingsgevaar is. Houd bij dit alles natuurlijk zelf de 1,5 meter afstand in acht, ook voor je eigen gezondheid.

Help gezinnen met spanning

Nu jongeren veel thuis zijn, hoop ik dat ouders en jongeren elkaar vinden en veel meer in verbinding met elkaar gaan leven. Ik hoop dat de band tussen ouder en kind verstevigt. Maar ik houd ook mijn hart vast, want de keerzijde in het jongerenwerk is dat we weten dat er ook gezinnen zijn waar al veel spanning en onveiligheid was. Met de thuisisolatie tijdens het coronavirus is er ook extra kans op escalaties. 

Jij als jongerenwerker kent deze gezinnen. Zorg daarom dat je online contact hebt met deze jongeren. Trouwens, dat geldt voor al je jongeren. Zoek actief contact. Like niet alleen hun berichten, maar stuur ze ook af en toe een privé berichtje. Bel ze! En zoek, als de mogelijkheid daar is, ook met de ouders contact. Geef ouders en jongeren tips en moedig ze aan om contact te blijven houden met jou als jongerenwerker.

Begeleid het thuiswerken

Jongeren krijgen nu online les of online opdrachten. Dit is niet voor elke jongere weggelegd.

Jij kunt jongeren helpen met hun planning. Voor vele van hen is het erg moeilijk zichzelf te motiveren om huiswerk te maken . Hun frontale cortex is nog niet genoeg gerijpt om dit goed te kunnen. Spreek een tijdstip met een jongere af om te videobellen. Tijdens het videobellen geef je huiswerkbegeleiding en kun je samen nadenken over een planning die voor de jongeren werkt.

Tips voor jou als jongerenwerker

Hieronder nog een aantal tips om je online jongerenwerk tijdens het coronavirus te versterken. Zo kun jij van positie invloed zijn.

 • Zorg dat je bent waar jongeren zijn (in deze tijd dus voornamelijk online).
 • Doe online (niet) wat je offline ook (niet) zou doen.
 • Wees creatief in je jongerenwerk door online meetings te organiseren via skype, zoom, hangouts, videowhatsapp, insta, enz.
 • Lanceer een “Stay at home challenge”.
 • Geef via Instagram voorlichting door een kort filmpje op te nemen. Als je live gaat, geef je jongeren de kans om tijdens het live gaan te chatten.
 • Maak een online bingo.
 • Gebruik de House Party app om online met jongeren te spelen.
 • Speel Cluedo of Spoorzoeker online met een groep op een bepaald tijdstip.
 • Gebruik de Photo roulette app om online met jongeren te spelen. (Pas wel op want jongeren zien je foto’s uit je galerij)
 • Speel met jongeren Snapchat games.
 • Speel met de jongeren via Google Drive “Spreadsheet tag”Een soort tikkertje in Excel.
 • Op Whatsapp kun je met 4 personen tegelijkertijd videobellen. Hier de uitleg hoe dit werkt.
 • Vorige week liet Google weten dat het Hangouts Meet voorlopig gratis beschikbaar stelt voor scholen en bedrijven. Ook Microsoft biedt zijn Teams-software tijdelijk gratis aan. Beide oplossingen maken het mogelijk met een groot aantal mensen te videobellen.
 • Maak een poll op Instagram zodat je op de hoogte bent van de behoefte van jongeren.
 • Geef huiswerkbegeleiding, sportclinic, muziekles via videobellen.
 • Maak gebruik van onze Instagram-story Q & A You!nGtemplate (zie download) voor jongeren. Zo krijg je inzicht in hoe jongeren hun Stay@Home Day beleven.
 • Maak gebruik van onze online You!nGactiviteit (zie volgende week in de download)

Heb je zelf ideeën, spellen of werkvormen? Laat het ons weten in de comments.