You!nG Forever

You!nG Forever Training

Competentiegericht kinder- en jongerenwerk / Training in vakbekwaamheid

In de training You!nG Forever ga je aan de slag met competentiegericht kinder- en jongerenwerk.
Je leert je doelgroep nog beter kennen aan de hand van elementen uit de ontwikkelingspsychologie, jeugdcultuur en online trends. Vervolgens ontdek je hoe je daar als kinder- en jongerenwerker het beste op in kunt spelen. Vanuit het domeinoverstijgend jongerenwerk krijg je tools die jou helpen met het realiseren van een voor kinderen en jongeren kansrijke, pedagogische infrastructuur.

Aan het eind van de training maak je een persoonlijke competentiematrix. Op basis van de uitkomst van deze matrix en de resultaten van de eerste twee bijeenkomsten bepaal je vervolgens:

 • In welke richting je je professionele competenties uit wilt breiden.
 • Aan welke competenties je de komende drie jaar wilt werken.
 • Welke opleidingen en trainingen passen bij jouw verdere ontwikkeling.

Leerdoelstellingen

 • De deelnemer weet wat competentiegericht kinder- en jongerenwerk is en hoe zij/hij zich
  daar als professional toe verhoudt.
 • De deelnemer weet hoe hij/zij zijn/haar doelgroep kan analyseren aan de hand van
  concepten uit de ontwikkelingspsychologie, jeugdcultuur en het online leven.
 • De deelnemer is in staat zijn/haar handelen te verantwoorden aan de hand van concepten
  uit de planningscyclus van het sociaal werk.
 • De deelnemer is in staat om als domeinoverstijgende kinder- en jongerenwerker een
  verbindende rol te spelen in netwerkbijeenkomsten.
 • De deelnemer is in staat om een betekenisvolle rol te spelen in formele en non-formele
  netwerken die van belang zijn voor de totstandkoming van een belangrijke pedagogische
  infrastructuur voor kinderen en jongeren.
 • De deelnemer is in staat om zijn/haar eigen professionele competentie nu en in de
  toekomst vorm te geven op basis van zelfreflectie en feedback.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op!