You!nG Forever

YNGforever Training

Competentiegericht kinder- en jongerenwerk / Training in vakbekwaamheid

In een snel veranderende maatschappij is het cruciaal om continu aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren.

YNGforever biedt je de tools en kennis om dit succesvol te doen. Onze modules zijn praktijkgericht, wetenschappelijk onderbouwd en gericht op jouw ontwikkeling als professional.de training You!nG Forever ga je aan de slag met competentiegericht kinder- en jongerenwerk.

Je leert je doelgroep nog beter kennen aan de hand van elementen uit de ontwikkelingspsychologie, jeugdcultuur en online trends. Vervolgens ontdek je hoe je daar als kinder- en jongerenwerker het beste op in kunt spelen. Vanuit het domeinoverstijgend jongerenwerk krijg je tools die jou helpen met het realiseren van een voor kinderen en jongeren kansrijke, pedagogische infrastructuur.

De YNGforever training bestaat uit verschillende keuzemodules, waardoor veel verschillende facetten van ons mooie vak aan bod kwamen.

Centraal staat de unieke positie die kinder- en jongerenwerkers hebben in de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren. Vanuit die positie ben je niet alleen in staat om een brugfunctie te vervullen, maar kun je ook de verschillende sociale en opvoedingsdomeinen met elkaar verbinden, waardoor je nog meer kansen en mogelijkheden voor kinderen en jongeren kunt creëren.

Een greep uit de modules zijn bijvoorbeeld: methodisch werken, online jongerenwerk, methodisch werkproces, ambulant werken, jongerenwerk op school en de methodische opbouw van coachingstrajecten aan bod. Gedurende de training maken we gebruik van energizers die direct toepasbaar zijn  in de praktijk, gesprekstechnieken en het bezoeken en “lezen” van vindplaatsen zorgen voor boeiende praktische afwisseling.

  Hoe werkt het?

  De YNGforever training is ontworpen om kinder- en jongerenwerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Hier is hoe het werkt:

  Startmodule 1: Als groep starten jullie met de verplichte Startmodule 1, die de basis legt voor de verdere training. Deze module gaat over de unieke positie die kinder- en jongerenwerkers hebben in de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren en domein overstijgend werken.

  Kies Vier Modules: Als groep of team vul je de training aan met vier modules naar keuze die aansluiten bij jullie wensen en behoeften om jullie vakbekwaamheid te vergroten. Er zijn 11 verschillende modules beschikbaar, waarvan vier modules een extra verdiepende optie bieden.
  De modules zijn onderverdeeld in:

  Actieve Hands-on Modules: Praktijkgerichte sessies waarin je direct aan de slag gaat.
  Interactieve Kennismodules: Theoriegerichte sessies met veel interactie en kennisdeling.

  Trainingsopties: Kies de trainingsoptie die bij jouw ervaringsniveau past:

  Starter: Voor kinder- en jongerenwerkers die zich verder willen ontwikkelen in hun vakbekwaamheid.
  Standaard: Voor ervaren kinder- en jongerenwerkers die verdieping zoeken in hun vakbekwaamheid.

  Teamkeuze: Als team kiezen jullie gezamenlijk vooraf vier modules waarin jullie getraind willen worden. Dit zorgt ervoor dat de training optimaal aansluit bij de behoeften van jullie team.

  Benieuwd naar de mogelijkheden?

  Neem contact met ons op!

  Keuze modules

  Ter aanvulling op de basis training kies je (voor je hele team of groep) 4 van de 11 keuze modules die passen bij de wensen en behoeften om je vaardigheden en kennis te vergroten. Lees hieronder alles over de modules of download de infosheet om met je collega’s te delen.

  1. Methodiek & Plancyclus
  Jouw handelen is een onderdeel van een methodisch proces. In dit proces is het van belang dat je de juiste volgorde van stappen onderneemt. Dan heb je de grootste kans dat je daadwerkelijk het gewenste resultaat bereikt. We maken dit inzichtelijk door de plancyclus van agogisch werk te vertalen naar de praktijk van het kinder- en jongerenwerk.
  2. Kinder-en jongeren cultuur
  In de snel veranderende maatschappij is het van belang om elke keer weer aan te kunnen sluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen en jongeren. Wat zijn de nieuwe trends en hypes en hoe kun je daarop inspelen binnen je werk? Hoe blijf je zelf op de hoogte van deze nieuwe trends en hypes?
  3.1. De positie van het kinder- en jongerenwerk & Domein overstijgend kinder en jongerenwerk
  Het kinder- en jongerenwerk heeft vanuit zijn positie in de pedagogische basisinfrastructuur een verbindings- of brugfunctie naar de pedagogische civil society (ouders, familie, buurtbewoners en informele netwerken in de wijk) en naar de partners binnen de domeinen zorg, onderwijs, veiligheid, sport & cultuur en werk.
  3.2. Verdiepingsmodule
  Deze module kent 2 modules: Module 3.1 behandelt de basisprincipes, en module 3.2 is een verdiepingsmodule voor professionals die een proactieve rol willen spelen in de sociale omgeving van kinderen en jongeren.
  4. Online kinder- en jongerenwerk
  Kinderen & jongeren en hun smartphones zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of je dit nu ongezond vindt of niet, het is een feit. De nieuwe generatie kinderen, tieners en jongeren gaat niet online, maar is online.
  5. Ontwikkelingstaken en het puberbrein
  Het is essentieel om de ontwikkeling en het puberbrein van kinderen en jongeren op diverse gebieden te begrijpen. Elke levensfase brengt specifieke uitdagingen met zich mee, en het is belangrijk te beseffen dat ontwikkelingstaken worden beïnvloed door zowel persoonlijke als culturele factoren.
  6.1. Ambulant en vindplaats gericht werken
  Herken je dat? Je loopt je ambulante ronde en je komt al een paar dagen geen jongeren tegen. Hoe kan dat? In deze module bieden we je een werkwijze waardoor je met grote zekerheid weet waar en wanneer je welke jongeren kunt vinden.
  6.2. Verdiepingsmodule
  Deze module kent 2 modules: module 6.1 met de basisprincipes en module 6.2, een verdiepingsmodule voor meer ervaren professionals.
  7. Vindplaats lezen
  Wist je dat je een vindplaats kunt uitlezen? Samen gaan we op pad in jouw wijk om de vindplaats van jouw jongeren uit te lezen. Hoe krijg je een beeld van een groep jongeren nog voordat je ze ontmoet hebt? Deze module is buiten de deur, in jouw praktijk.
  8.1. Individueel werken, gesprekken & coaching
  Hoor jij echt wat het kind/jongere zegt of vul je het misschien zelf in? Kinder- en jongerenwerkers houden zich steeds meer bezig met individuele gespreksvoering en coaching. Hierbij is het van essentieel belang dat kinder- en jongerenwerkers elkaar goed begrijpen. In deze module bieden we de methodiek gesprekstechnieken aan.
  8.2. Verdiepingsmodule
  Deze module kent 2 modules: Module 8.1 met de basisprincipes, en module 8.2. In deze verdiepingsmodule bieden we een coachingsmethodiek aan. Deze is alleen te volgen als je 8.1 hebt gevolgd.
  9.1. Inclusief sensitief werken
  Onderwerpen als meidenwerk, LVB, LHBTIQ+, religie, cultuur en polarisatie komen aanbod. Kinderen- en jongerenwerk staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond, gender, geloof, enz. In de praktijk blijkt dat lang niet alle organisaties openstaan voor alle doelgroepen. In deze module gaan we met de deelnemers onderzoeken in hoeverre zij in staat zijn om inclusief te werken. Onderwerpen als meidenwerk, LVB, LHBTIQ+, religie, cultuur en polarisatie komen aan bod.
  9.2. Verdiepingsmodule
  Deze module kent 2 modules: Module 9.1 met de basisprincipes, en module 9.2, een verdiepingsmodule voor meer ervaren professionals.
  10. Groepsgerichtwerken
  Groepswerk: ‘Een generieke methodiek die ingezet wordt om interacties en processen binnen een groep te beïnvloeden met de bedoeling bij te dragen aan de ontwikkeling van zowel de groep als geheel als van de individuele leden van de groep.’
  11. Kinder en jongerenwerk in school
  Ontdek de kracht van je aanwezigheid in het onderwijs als kinder- en jongerenwerker! Als professional ben je betrokken bij leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. We kijken naar hoe jij als professional op school kunt bijdragen aan belangrijke beschermende factoren in het leven van een kind/jongere en hoe je je verhoudt ten opzichte van de school.