Je zal maar een kind of jongere zijn in deze coronatijd… Ik hoorde laatst een moeder vertellen dat haar kind haar vroeg welke mondkapjes zij vroeger droeg en hoelang zij toen in lockdown moest. Je zal maar een brugklasser zijn en je klasgenoten vooral leren kennen via Teams. Je zal maar een tiener zijn en met je vrienden willen chillen, maar de lockdown zorgt ervoor dat je vooral veel thuis bij je ouders op de bank zit.

De impact van covid op de jonge generatie is groot. In de afgelopen twee jaar is hier op verschillende vlakken onderzoek naar gedaan. Het NJI heeft de meeste onderzoeken hier verzameld. De Erasmus Universiteit heeft een fantastisch magazine gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar het jongerenbrein in coronacrisis.

2 pubermeiden voor blog over jij bent van invloed

Wat een helden!
Er werd nog iets belangrijks zichtbaar in de afgelopen twee jaar: onze maatschappij kan niet zonder kinder- en jongerenwerkers. Het bleek maar weer eens dat deze kanjers veerkrachtig, flexibel en inventief zijn! Tijdens de verschillende lockdowns waren het jongerenwerkers die op straat verbonden bleven met de jongeren. Kinder- en jongerenwerkers gingen massaal online aan het werk om vindplaatsgericht te werken. Zij moesten in een enorm tempo nieuwe vaardigheden aanleren. De vraag die ze zichzelf voortdurend stelden was: hoe blijven we nabij in tijden van afstand?

En dat daar ontzettend verwarmende, vernieuwende initiatieven uit voortkwamen, moge duidelijk zijn. Ik zag kinder- en jongerenwerkers pakketjes rondbrengen om kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken: er werden flink wat koekjes gebakken! Er werden spelletjes gespeeld via Zoom of Teams, films gekeken via een Netflix-party en 1 op 1 wandelingen gemaakt. Daarnaast voerden ze diepgaande gesprekken over bijvoorbeeld fake news en besteedden ze vele uren aan het voorkomen van rellen.

Kinder- en jongerenwerkers hebben elkaar in de afgelopen twee jaar meer en meer gevonden.  #NOSHANK en #Nogffvolhouden campagnes werden gezamenlijk georganiseerd net als verscheidene videosessies om digitaal samen te komen en te leren.

Het doel van dit mooie werk is het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het kinder- en jongerenwerk maakt hierbij actief deel uit van de sociale omgeving van het kind of de jongere. Zij staan hierin altijd centraal: hun situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen het uitgangspunt. Het NJI heeft duidelijk beschreven wat kinder- en jongerenwerk eigenlijk is:

Kinderwerk
Kinderwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Onder kinderwerk verstaan wij het sociaal werk met kinderen tot 12 jaar. Het werk richt zich op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken. Kinderwerkers kunnen onder diverse functienamen opereren. Zij doen dit altijd vanuit een professionele, pedagogische achtergrond en werkwijze. Via deze link lees je wat de doelstelling en werkzaamheden van kinderwerkers zijn.

Jongerenwerk
Professionals in het jongerenwerk nemen een stevige positie in binnen de pedagogische infrastructuur van een wijk of buurt. Jongerenwerkers focussen zich op de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden.
Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De nadruk komt voor jongerenwerkers steeds meer te liggen op vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht werken. Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Via deze link lees je wat de doelstelling en werkzaamheden zijn.

Domeinoverstijgend kinder- en jongerenwerk

Een kinder- of jongerenwerker is dé spil in het netwerk van het kind of de jongere. Het kinder- en jongerenwerk is daarom ook dé belangrijke verbindende schakel tussen de drie opvoedingsdomeinen gezin, school/werk en vrije tijd/wijk/buurt. Daarnaast verbindt het jongerenwerk de leef- en belevingswereld van de jongere en de systeemwereld met elkaar. Ook legt ze de verbinding met de verschillende sociale domeinen (zorg, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen en sport en cultuur).
Al deze verbindingen maken de kinder- of jongerenwerker tot een belangrijke spelbepaler in de realisatie van een betrokken en veilige pedagogische infrastructuur die de domeinen overstijgt: het domeinoverstijgend jongerenwerk.

In gesprek met Hugo de Jonge
Op 1 december jl. organiseerden we als BVJong (beroepsvereniging voor kinder en-jongerenwerk) een boeiende videomeeting tussen kinder- en jongerenwerkers én Hugo de Jonge, de toenmalig (demissionair) minister van VWS. De aanleiding van de meeting was de impact van corona op jongeren. Er kwamen allerlei onderwerpen ter sprake:

  • De gevolgen van het coronabeleid op jongeren.
  • Redenen waarom jongeren zich wel/niet laten vaccineren.
  • Mis-/des- informatie.
  • Wantrouwen bij jongeren door de coronamaatregelen.

Tevens gingen we samen op zoek naar oplossingen hoe zowel de overheid én de kinder- en jongerenwerkers in verbinding kunnen blijven met kinderen en jongeren. Tijdens deze dialoogsessie mocht ik namens BVJong gespreksleider zijn. Samen met gedreven jongerenwerkers gingen we het gesprek aan.

Dit deed ik met veel passie, omdat ik geloof dat het vak kinder- en jongerenwerk van groot belang is in onze maatschappij! Kinderen en jongeren hebben het nu zo hard nodig, maar zeker ook nog na de coronacrisis! We mogen van betekenis zijn in een periode waarin kinderen en jongeren een belangrijke ontwikkeling doormaken. Wij mogen ze steunen en stimuleren.

Het vak kinder- en jongerenwerk is belangrijk in onze maatschappij! Dat is de reden dat ik mij onbezoldigd inzet voor de beroepsvereniging. Ben jij kinder-of jongerenwerker? Zet je in om ons prachtige vak op de kaart te krijgen/houden. Op de website van BVJong vind je meer info over hoe je lid kunt worden.

Klik hier om de aftermovie te bekijken of hier voor de volledige dialoogsessie.

Tot slot
Als directeur van You!nG en interim voorzitter van BVJong droom ik van een generatie jongeren die in zichzelf geloven, die hun talenten kennen en deze inzetten in de maatschappij. We dromen ervan dat jongeren zich niet laten hinderen door hun gebrokenheid en hun negatieve omgevingsfactoren. De werkelijkheid is helaas nog vaak anders. Daarom is kinder- en jongerenwerk zo ontzettend hard nodig. Jij bent van invloed!

Wil jij je ontwikkelen in dit prachtige vak? Laat je trainen in één van onze methodieken of maak gebruik van onze (gratis) interactieve tools.
#sterkjongerenwerk #sterkkinderwerk