You!nG gezin 2015

Jezelf zijn!

Stampvoetend komt hij binnen, gooit zijn tas op de grond die twee meter verder over de plavuizen glijdt. Met een plof zakt hij op de bank, met een gezicht als een oorwurm.

“School is stom!”. ”Mijn tas is kapot en die lange sukkel heeft hem kapot gemaakt” Ik kijk hem aan en zet een glas fris voor zijn neus. Hij heeft er nog maar een paar weken in de brugklas op zitten en zit slecht in zijn vel.

Drie jaar later…
Met een vrolijk gezicht komt hij binnen en gooit zijn tas op de grond (tja, sommige dingen blijven altijd hetzelfde 😉 “Mam, de nieuwe klas valt best mee. Ik heb het anders aangepakt dan in de brugklas.” Hij kijkt me aan en ik zie een trotse grijns op zijn gezicht. Ik schenk een glas fris in en vraag wat er dan anders is vergeleken bij drie jaar geleden. Hij vertelt: “Ik ben mezelf gebleven en ik heb me niet anders voorgedaan dan ik ben en dat helpt enorm” .”Ik wilde in de brugklas leuk gevonden worden en gedroeg mij daarom Popie-Jopie en dat werkte averechts”.

Jezelf zijn
Jezelf zijn heeft te maken met hoe je naar jezelf kijkt en hoe je over jezelf denkt. Waarom is dat fijn?

> Je zit lekkerder in je vel.
> Je hoeft je niet druk te maken over wat andere mensen van je denken.

> Je talenten en kwaliteiten komen tevoorschijn.
> Je anders voordoen is super vermoeiend en kost veel energie.
> Je gaat groeien en je steeds meer ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid, want je bent uniek!
> Je wordt steeds meer de persoon zoals je bedoeld bent.

Tips
Vraag bedenktijd wanneer iemand je hulp of iets anders vraagt in situaties waar je je niet goed bij voelt, dit helpt je om nee te zeggen. > Je hoeft niet ieders vriend te zijn. Sterker nog, je kúnt niet ieders vriend zijn. > Ontdek en geniet van de talenten en kwaliteiten die jouw gegeven zijn. > Vraag ouders of een andere volwassene je te helpen om jezelf te zijn. > Vergelijk je niet met anderen.

Jij bent jij. Met al je gekkigheden, je talenten, je tekortkomingen en dromen. Je mag jezelf zijn zoals je bedoeld bent.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Kijk dan op onze site naar onze methodieken.

You!nG zet zich in voor een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext voor jongeren in Nederland
You!nG wil bijdragen dat jongeren in de leeftijd van 8 jaar tot 25 jaar:
• ontdekken dat ze waardevol zijn, er echt toe te doen.
• worden ondersteund bij het opgroeien tot sterke, emotioneel evenwichtige en maatschappelijk betrokken vrouwen en mannen.
• leren om hun eigen leven op een gezonde zelfstandige manier vorm te geven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.