*Werkvorm Energiedrank

0.00

Deze werkvorm gaat over energiedranken en de invloed daarvan. Het is een onderdeel van het interactief groepsprogramma energiedrank voor jongeren.

Doel
• Jongeren worden zich bewust van de gevaren van energiedranken.
• Jongeren doen kennis op over energiedranken op een interactieve manier.
• Jongeren denken na over de gevolgen van energiedranken.
• Jongeren praten met jou en elkaar over corona en de maatregelen.
• Jongeren krijgen inzicht in hun energiedrank-gebruik.
• Jongeren leren over wat gezond en ongezond is wat betreft
cafeïne en suikers.
• Jongeren leren wat gezonde energie is.
• Jongeren hebben plezier met elkaar.
• Jongeren leren de werking van hun lichaam beter kennen.

Categorie:

Beschrijving

Deze werkvorm gaat over energiedranken en de invloed daarvan. Het is een onderdeel van het interactief groepsprogramma energiedrank voor jongeren.