competentiematrix jongerenwerker november 2021 Team MoerdijkPERSOONLIJK COMPETENTIE ONTWIKKELING MATRIX KINDER- EN JONGERENWERKER

body {
	font: "Acme"
	font-size: 18px;
	color: Red;
}

De Persoonlijke Competentie Ontwikkeling Matrix Kinder- en jongerenwerker
Als je deze competentie matrix gebruikt als (zelf-)assessment instrument krijg je een beeld van je
professionele ontwikkeling op dit moment. Je kan het schema nogmaals invullen maar dan op basis
van jouw gewenste toekomstige situatie: waar wil je over drie jaar zijn (ambitie, wensen), welke
competenties wil je daarvoor de komende jaren verder ontwikkelen? Dit assessment instrument kan
dan een waardevolle aanvulling zijn op je POP.
Daarnaast kan -door in teamverband de scores van collega’s anoniem samen te voegen – het ook
gebruikt worden om een team-ontwikkelplan te maken en geeft het inzicht in de aanwezige kwaliteiten
van je collega’s waardoor je die kwaliteiten beter kan benutten, bijvoorbeeld bij onderlinge
taakverdeling.
In onderstaande matrix geven we een overzicht van competenties die belangrijk zijn in de uitvoering
van het jongerenwerk. Niet alle competenties zullen op jou van toepassing zijn, dit is mede afhankelijk
van welke vormen van jongerenwerk je uitvoert, je kennis en ervaring.


Wat gaaf dat jij bezig bent met je vakbekwaamheid! Onze “Persoonlijke competentie ontwikkeling
matrix kinder- jongerenwerk” is namelijk geen toets maar een ontwikkeling stimulerende tool om
jouw persoonlijke en vakbekwaamheid te ontwikkelen.

Klik op de afbeelding:

competentiematrix jongerenwerker november 2021 Team Moerdijk