Om te oogsten, moet je eerst zaaien

Iedereen is You!nG

Nergens ter wereld voelen jongeren zich zo gelukkig als in Nederland. Dat bleek in 2012 uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ongeacht hun leeftijd, steeds ligt het percentage kinderen, dat zegt zich zeer gelukkig te voelen, boven de negentig procent. Lopen onze jongeren dus probleemloos door het leven? We weten wel beter, waarschijnlijk niet alleen door de media maar ook uit onze eigen ervaring.

Heb geloof in de nieuwe generatie

Door te investeren in de jongeren zijn er mogelijkheden om hen te laten geloven in zichzelf. Als zij hun talenten kennen, kunnen ze deze inzetten in de maatschappij. Daarom is de droom van stichting You!nG dat de nieuwe generatie, de jongeren zich niet laat leiden door gebrokenheid en negatieve omgevingsfactoren maar dat zij van waarde zijn in deze samenleving. Hoe? Door er te zijn voor de jongeren. Door te zeggen, dat je trots bent op je zoon, dochter, neef, nicht of buurkind. Door dingen echt uit te praten en conflicten niet af te kopen met weer een cadeautje. Door achter de kinderen uit jouw omgeving te gaan staan als er wat aan de hand is. Door in hen te geloven als hij voor een uitdaging staat. Door ze de ruimte te bieden. We willen, dat komende generaties het leven aan kunnen en voor de samenleving en de wereld inclusief onszelf kunnen zorgen. Dan moeten we daar nu in investeren met z’n allen. Eerst zaaien, dan oogsten. Dat is de diepe overtuiging van You!nG. You!nG wil zeggen: jij! (you!) voor de nieuwe generatie (nG). Jij als ouder, buurman of buurvrouw, tante, oom of leerkracht of zorgprofessional kunt het verschil maken in het leven van de nieuwe generatie door er voor hen te zijn en in hen te geloven.

Jij maakt het verschil, jij bent de methodiek.

You!nG is een organisatie, die je hierbij helpt. Onder andere door methodieken voor jeugdzorg ,welzijn en onderwijs. Er zijn methodieken voor jongens en  meisjes in de leeftijdsgroepen 8 tot 12 en 12 tot 17 jaar. Bijzonder is dat er ook een methodiek speciaal ontwikkeld is voor dove- en slechthorende jongeren. Ze zijn ontwikkeld door praktijkprofessionals. Er wordt bewust seksegericht en integraal vanuit de thema’s zelfbeeld, sociale omgeving, talenten & maatschappij en lichamelijkheid & seksualiteit gewerkt. Mensen en organisaties, die het werk van You!nG gebruiken, krijgen naast een methodiek met groepsprogramma’s en goede raad ook een training. Met die training word je een betere professional. De training levert een certificaat op, dat het recht geeft om de methodiek een jaar te gebruiken. Daarna volgt er een herhalingstraining. Zo ben je altijd verzekerd van de nieuwste groepsprogramma’s, die aansluiten bij de actualiteiten binnen de doelgroep. En je wordt als jongerenwerker scherp gehouden. Want jij maakt het verschil. Jij bent de methodiek. Naast methodieken ontwikkelt You!nG ook andere materialen zoals het You!nGfamilyTimepakket vol met beleving en fun voor in het gezin. Hiermee helpt You!nG ouders om de communicatie binnen het gezin te verbeteren. Veel Nederlandse jongeren zeggen gelukkig te zijn. Sommigen – en dat zijn er meer, dan we prettig vinden – zijn dat minder. Sommigen leven in achterstandswijken. Anderen in problematische thuissituaties. In gebroken gezinnen of gezinnen waar drank en drugs hun tol eisen. Alle jongeren, ook die uit een sociaal sterke milieus, hebben ondersteuning nodig. Soms  komen ze in nare situaties terecht. Een foutje op Facebook of op je mobieltje kan je leven jaren lang bederven. Je kunt er om worden gepest, er emotionele schade aan oplopen. De voorbeelden zijn helaas maar al te bekend. Juist daarom is het zo belangrijk dat er anderen zijn die kunnen helpen, die er kunnen zijn voor de jongeren van nu. You!nG stimuleert dat er meer mensen naast jongeren staan en hen ondersteunen. You!nG wil met anderen investeren in onze jeugd die de toekomst heeft en onze toekomst is. You!nG is een vrijwilligersorganisatie van mensen, die zich door dat uitgangspunt gegrepen voelen. Een aantal van de meer dan veertig vrijwilligers zijn professionals uit de jeugdzorg. Andere vrijwilligers komen uit heel andere disciplines. Samen werken ze aan een betere toekomst door te investeren in jongeren van nu.

Meer weten over You!nG?

Zoek contact met Bianca Boender via onze contact pagina

Facebook emoticons versus You!nG emoticons

Tegenover mij zit een prachtig meisje. Het is een van de tienermeiden die ik bij You!nG mag coachen. We hebben het over emoties en opeens moet ik denken aan wat ik las over facebook. Ik vraag aan haar of ze de emoticons van facebook al een keer gebruikt heeft.

Facebook heeft 5 nieuwe emoticons erbij naast het like-duimpje. De emoticons, reacties genoemd, worden de komende weken zichtbaar op de socialenetwerksite.
De nieuwe manier van reageren op berichten is getest in zes landen. De vijf emoticons die de test hebben doorstaan zijn: boos, verdrietig, wauw, lachen en liefde. Je kunt nu niet alleen aangeven dat je iets leuk vindt maar ook dat je iets grappig vindt, geweldig, dat je verbluft bent, dat je iets verdrietig vindt of dat iets je boos maakt. En als laatste kun je ook wat liefde geven aan je Facebook vrienden met de love knop. De emoticons kunnen worden geselecteerd door de ‘vind ik leuk’-knop ingedrukt te houden en naar beneden te scrollen.

De 5 nieuwe emoticons deden mij denken aan de 5 basisemoties die in ons I’M You!nG doe-boekje te vinden zijn. Samen met het meisje kijken we naar de 5 B’s (blij, boos, bang, bedroefd, en beschaamd) in het I’M You!nG doe-boekje. Zonder al deze emoties zou ons leven er heel anders uitzien. Eigenlijk je niet voor te stellen. Het missen van blijdschap als je je examen gehaald hebt of boosheid als jou onrecht is aangedaan.

You!ng blog young-emotions crazy
Emoties hebben een belangrijke functie en het is absoluut de moeite waard deze te leren herkennen. Bijvoorbeeld bang zijn beschermt ons tegen gevaar. Omdat we bang zijn om ons pijn te doen letten we extra goed op. Daardoor raken we niet gewond. Omdat we bang zijn voor auto’s steken we de straat niet zomaar over.

Emoties geven signalen. Ze geven aan hoe je je voelt in een bepaalde situatie. Tevens geven ze je grenzen aan, ze geven aan wat belangrijk voor je is en wat niet. Ze laten zien wat de situatie voor jou betekent. Ze zeggen iets over wie je bent. Vooral de negatieve emoties worden vaak onderdrukt. Als je bijvoorbeeld boos of verdrietig bent is dat een signaal en is het belangrijk te ontdekken hoe het komt dat je boos of verdrietig bent? Misschien heb je je grenzen niet duidelijk aangegeven aan een ander of houdt iemand geen rekening met jouw belangen en gevoelens. De gevolgen van emoties onderdrukken en de signalen negeren kunnen groot zijn. Naast lichamelijke klachten zijn er ook gevolgen voor de rest van je functioneren bijvoorbeeld gezonde relaties aangaan.

Samen met het meisje beschrijven we een gebeurtenis in het boekje en vullen we in welke emoties bij de gebeurtenis naar boven kwamen. Welk cijfer geef je het gevoel en matcht het gevoel met de gebeurtenis? Komt wat je denkt en voelt overeen met elkaar? Hoe zou je de volgende keer reageren in dezelfde situatie? Allemaal oefeningen om inzichtelijk te krijgen hoe je in elkaar zit. Door dit op te schrijven leer je je emoties te herkennen en er goed mee om te gaan. Je krijgt inzicht in hoe je met je emoties om kunt gaan en wat je anders zou kunnen doen.
En ook nu bij het benoemen van de situatie komen bij het meisje weer emoties naar boven. Ook mijn emoties zijn aanwezig, ik voel bewogenheid voor dit meisje en de situatie waar zij in zit.

You!ng blog young-emotions doe-boekje

Waarom emoties uiten?:
• Het zijn signalen dat er iets gebeurt. Ze vertellen je iets.
• Het zorgt ervoor dat je kunt ontladen. Bv. bij spanning.
• Het zorgt ervoor dat je ruimte (opluchting) krijgt en je geen binnenvetter wordt of verbitterd.
• Het geeft verbinding. Het delen van emotie geeft je het gevoel er niet alleen voor te staan. De emotie mag er zijn, dus jij ook!

Help jij mee om jongeren emotioneel gezond op te laten groeien? Jij bent van invloed. Onze methodieken, trainingen en het I’M You!nG boekje zijn handige tools daarbij. Meld je aan en bestel.

I’M You!nG- In 4 thema’s jezelf en anderen leren kennen.
Een doe-boekje voor jongeren van 12 tot 17 jaar.
I’M You!nG staat vol met creatieve opdrachten voor jongeren om zichzelf en anderen beter te leren kennen. De diverse opdrachten helpen jongeren om na te denken over wie ze zijn, hoe hun omgeving van invloed is, hun talenten te ontdekken en kennis op te doen wat betreft hun eigen grenzen en wensen op lichamelijk en seksueel gebied. I’M You!nG is apart of in combinatie met You!nGwoman en You!nGman te gebruiken.

Ook met I’M You!nG aan de slag?

You!nG doe-boekje

Dove jongeren sterk maken in speciaal onderwijs!

Via de app praat ik (Bianca) met Natasja. Natasja is doof. Natasja is een van onze vrijwilligers die niet alleen bij You!nG veel werk verzet maar ook op haar werk bij Kentalis onze You!nGdeafWoman methodiek gebruikt. Zij werkt als pedagogisch behandelaar op het doven internaat in Groningen.

Ik vroeg haar wat ze verwacht van de 2e kamer beslissing in Den Haag over het sluiten van het doveninternaat. Natasja vertelt: Ik verwacht dat het internaat open blijft. Doveninstituut Guyot voor VSO in Haren is de enige dovenschool waar leerlingen voor tweetalig onderwijs van niveau dagbesteding tot en met Havo terecht kunnen. Met tweetalig bedoel ik natuurlijk gebarentaal en de Nederlandse gesproken / geschreven taal.
Ik vind het belangrijk dat de school open blijft juist omdat de jongeren in de pubertijd zitten. In die periode ben je vooral bezig met het ontdekken van wie je bent. Op een dovenschool kunnen de jongeren gelijkwaardig met elkaar communiceren, relaties aangaan, verliefd worden, ruzie maken en leren hoe je deze oplost, met je vrienden praten over wat je bezig houdt. Dove pubers kunnen zich identificeren met elkaar. Op deze school hebben leerlingen allemaal het zelfde en dat is doof zijn. Dat bindt hen samen. Na het VSO zullen ze nog voldoende uitgedaagd worden om dat wat ze hebben geleerd toe te passen in hun toekomstige vervolgopleiding of werksituatie.

Op een horende school is de kans op vereenzamen groot. Er is een taalbarrière. Denk maar eens aan de pauzes waarin jongeren met elkaar kletsen. Ze zullen de gesprekken onderling missen. Zonder tolk is het niet te volgen en met tolk mis je het natuurlijke contact wat juist essentieel is voor de ontwikkeling van de jongeren. Een jongere zal zich op een horende school altijd anders voelen omdat het vaak de enige dove leerling zal zijn in een horende wereld. Ook missen de jongeren kansen om vriendschappen aan te gaan met andere dove jongeren. Daarom is het doveninternaat verbonden aan de dovenschool zo belangrijk. Als jongeren thuis komen van de dovenschool kunnen ze chillen met hun doven vrienden op het internaat. Als jongeren op een reguliere school onderwijs krijgen zullen ze weinig tot geen dove vrienden in hun omgeving hebben omdat deze jongeren door heel Nederland verspreid wonen. Chillen met gelijkgestemden is dan moeilijk. Na schooltijd even afspreken is er niet bij. Dit bevordert hun sociale ontwikkeling niet en eenzaamheid ligt op de loer. Gebaren en met gelijkgestemden optrekken en van hen leren is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere.

Dat is ook de reden dat wij bij ons internaat vorig jaar zijn gestart met de methodiek You!nGdeafWoman en You!nGdeafMan. De preventieve methodiek om dove jongeren weerbaar en emotioneel sterk te maken. Deze trainingen worden gegeven door dove professionals. Dove professionals zijn essentieel bij deze training zodat de jongeren zich begrepen voelen en het een natuurlijk proces is om te leren. Het voordeel van een dove professional is dat deze de communicatie moeiteloos kan volgen en zo goed zicht heeft op het groepsproces en daar op in kan spelen.

Ik ben trots op Natasja en het werk wat zij doet onder jongeren. Ik sluit mijn app gesprek met Natasja af door samen uit te kijken naar een hoopvolle toekomst voor de dove jongeren in onze maatschappij.

You!ng blog natasja

Natasja is vrijwilliger bij You!nG voor de methodiek You!nGdeafWoman & You!nGdeafMan. Zij werkt als pedagogisch behandelaar bij Kentalis

Ook meiden en jongens empoweren? Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van dove en horende jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Meld je aan voor de training of vraag een proefprogramma aan!

Ananas-sjoelen?

Met grote ogen kijken de meiden me aan, je ziet ze denken: “doet ze dat nou echt?!”.

Ik begin het pak vla boven de tafel uit te knijpen. Vanillevla geeft zo’n lekkere geur. Ook het blik ananas kieper ik boven de tafel ondersteboven. Van binnen verkneukel ik me: eindelijk zijn we weer toegekomen bij mijn favoriete spel: ananas-sjoelen. De ene helft van de meiden verplaatst zich naar de linkerzijde van de tafel, de andere helft naar de rechterzijde. Links met de monden open aan de rand van de tafel, rechts in fanatieke sjoelhouding. Ik tel af: “3…2….1…go!” Met veel kabaal, gelach en gegil vliegen de ananasstukjes over de tafel.. Het doel is weer bereikt: met veel plezier behandelen we het thema ‘seksualiteit & lichamelijkheid’. Het laatste thema van de training alweer! Het spel geeft aanleiding om het gesprek te openen over gezonde voeding. Wat doen de meiden om in vorm te blijven en welke keuzes maak jij om je lichaam goed te onderhouden?

Het is inmiddels de vierde keer dat ik de You!nGwoman training geef en elke keer ben ik zelf minstens zoveel aan het genieten als de meiden. Ananas-sjoelen! Wie kan nou zeggen dit op een ‘normale’ werkdag gedaan te hebben? Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben we ervoor gekozen om de methodiek van You!nG te gaan gebruiken. Vanuit de gemeente Putten hebben we als jongerenwerk o.a. de opdracht om weerbaarheidstrainingen aan te bieden aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Voorheen werd dit gedaan door middel van SOFA-trainingen of zelfverdedigingslessen. We merkten dat deze trainingen heel effectief zijn, maar niet het volledige pakket aan weerbaarheid geeft die onze doelgroep nodig heeft. De kracht van de You!nGwoman methodiek vind ik dat er gebruik wordt gemaakt van de actuele leefsituatie waarin de jongeren zich begeven. De handvatten die ze krijgen kunnen ze direct toepassen, omdat deze ontstaan vanuit verhalen en gebeurtenissen die op dit moment spelen. Daarnaast is de opbouw van thema’s in de methodiek heel helder en duidelijk voor de meiden. Ze starten met kijken naar zichzelf: wie ben jij en wat maakt jou tot de persoon wie je bent? Daarna kijken ze naar hun sociale omgeving: hoe gedraag je je in een groep, in je eigen gezin, op school? Wie heeft invloed op jou, maar ook in het derde thema: op wie wil jij invloed hebben en op welke manier? Om vervolgens af te sluiten met de bewustwording dat als je van invloed wilt zijn en een steentje wilt bijdragen in de maatschappij, je goed voor jezelf moet zorgen: een gezond lichaam, maar ook gezonde vriendschappen en relaties. De combinatie van spellen, filmpjes, knutselen en vooral veel plezier zorgen ervoor dat de meiden op een ontspannen manier met elkaar in gesprek gaan. Voor ons een perfecte combi met groots effect, te zien aan de quotes!

 • “Bij You!ngWoman heb ik geleerd dat ik uniek ben.” Anouk (16).
 • “Eerst bekte ik van me af en ging vechten, ik heb geleerd om nu eerst te praten.” Anoniem (16)
 • ” Een paar weken terug als ik in de spiegel keek dan dacht ik: “ik zou willen dat ik iemand anders was”. Maar sinds de training niet meer. Doordat je complimentjes krijgt en hoort dat je mooi bent en jezelf mag zijn ben ik nu blij met mezelf als ik in de spiegel kijk. Anoniem (15).
 • “Ik vind de meidengroep heel gezellig. Je leert elke keer wat bij, ook van anderen. (Love, 17).

Ook meiden empoweren? Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Meld je aan voor de training of vraag een proefprogramma aan!

Mag ik bij jou afkijken?

We zitten als gezin in de auto (nou ja, eigenlijk geen auto maar een busje. Je kent ze wel: die witte busjes die heel praktisch zijn maar niet persé mooi te noemen zijn.) Maar goed, we zitten dus met zeven kids in ons busje. Ons “weekend-logeer” kereltje zit voorin en zegt: “is dit een snelweg?” Mijn echtgenoot zit achter het stuur en antwoord verbaasd: “Uh.. nee?” Ons kereltje: “Waarom rijd je dan 100?” Hihi, heerlijk bijdehandje van bijna zes jaar!

We hebben heerlijk gelachen om zijn bijdehante opmerking Toch moet ik elke keer weer aan zijn opmerking denken. De opmerking van ons weekend manneke is namelijk ook confronterend. Kinderen en jongeren kijken naar ons. Natuurlijk weet ik dat en zeker in mijn werk zie ik dat regelmatig terug komen. Eigenlijk communiceren we voortdurend naar onze kids en jongeren. Positief of negatief, meestal bewust maar soms ook onbewust. Of dit nu op je werk is of thuis, in de wijk waar je woont of op een verjaardag, op facebook of twitter. Misschien werk je niet met kinderen of jongeren en heb je zelf geen kids, Misschien heb je helemaal niets met kinderen of jongeren. Toch ben jij van invloed. Kinderen en jongeren kijken naar ons. Als ze op straat lopen, in de bus, in het verkeer, op de verjaardag van je buren of nichtje, in de supermarkt. En ze imiteren. Kinderen leren door te imiteren en de kunst af te kijken.

Ik geloof dat wat we vandaag zaaien, we in de toekomst kunnen oogsten. Als je in jongeren investeert, is dat van positieve invloed op henzelf, op de volgende generatie en op hun deelname aan de samenleving. Jij als ouder, opvoeder, welzijnswerker, leerkracht , als mens, bént van invloed op een jongere. Zie het als zaadjes die je zaait in het leven van kinderen en jongeren. En wat je zaait is wat je oogst.
Door positiviteit te zaaien komen ze stevig in de maatschappij te staan. 

Tips:

 • Kijk eens bewust naar je eigen gedrag thuis en op je werk.
  • Wat wil jij de komende generatie meegeven?
  • Wat voor zaadjes plant jij in je omgeving?
  • Mogen jongeren van je afkijken?
  • Let de komende week eens extra op je gedrag. Ben je van positieve invloed of is de winter mopperaar naar boven gekomen?

Dit filmpje laat zien dat kinderen wat ze zien na doen.
Children See, Children do

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Kijk dan op onze site naar onze methodieken.

You!nG zet zich in voor een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext voor jongeren in Nederland.
You!nG wil bijdragen dat jongeren in de leeftijd van 8 jaar tot 25 jaar:
• ontdekken dat ze waardevol zijn, er echt toe te doen.
•worden ondersteund bij het opgroeien tot sterke, emotioneel evenwichtige en maatschappelijk betrokken vrouwen en mannen.
•leren om hun eigen leven op een gezonde zelfstandige manier vorm te geven

De Baboesjka in jou

Wie kent ze niet: de Baboesjka? Een houten poppetje beschilderd in felle kleuren met een Russische uitstraling. In het poppetje zit een, iets kleiner, identiek poppetje en daarin weer een poppetje en daarin weer één. Sommige mensen vinden ze prachtig, anderen vinden ze foei-lelijk. Maar hoe dan ook, ze verbergen een intrigerende waarheid in zich.

Zoals de Baboesjka al die kleinere maar identieke Baboesjka’s in zich meedraagt, zo dragen ook wij: de peuter, de kleuter, het schoolkind, de puber en de jong volwassene in ons mee. Je denkt misschien wel: “Ach, wat geweest is, is toch geweest?”
Ja en nee. Want in iedere fase van onze ontwikkeling is het nodig dat er in zeven basisbehoeften wordt voorzien, zoals die zijn beschreven door Jeffrey Young: Veiligheid, Verbondenheid, Eigenwaarde, Autonomie. Creativiteit , Spontaniteit en Spel en Realistische grenzen.

Helaas gebeurt het nogal eens in ons leven in de verschillende ontwikkelingsfasen dat we tekort komen in die basisbehoeften. En dat tekort nemen we mee, ons leven door. En zelfs zonder dat we ons de gebeurtenissen haarscherp voor de geest kunnen halen, dragen we de gevolgen van die gebeurtenissen wel met ons mee en dat beïnvloedt vaak ongemerkt ons gedrag als volwassene. Heb je ooit wel eens een volwassene voor je gehad, waarbij je ineens dacht: ‘ mens reageer niet zo kinderachtig?’
Het is dan net als bij die ‘volwassen Baboesjka’ waar ineens een kleinere Baboesjka vóór schiet en die als het ware de regie overneemt en vanuit het tekort gedane kind reageert. Vaak gebeurt dat in een situatie die ergens aan dat vroeger opgedane tekort raakt.

Daarom vinden wij het vanuit You!nG zo belangrijk om met onze programma’s kinderen al op jonge leeftijd (vanaf acht jaar) te helpen in hun ontwikkeling en dat doen we vanuit die zeven basisbehoeften zoals die beschreven zijn door Jeffrey Young. Onze programma’s van You!nGgirl en You!nGboy spelen in op die zeven basisbehoeften. Juist acht tot twaalf jarigen maken in korte tijd op allerlei gebied grote veranderingen mee, en daar is veel aandacht voor (preventieve) empowerment nodig.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan het empoweren van jongeren zodat ze opgroeien als emotionele volwassenen? Kijk dan op onze site naar onze methodieken.

Jezelf zijn!

Stampvoetend komt hij binnen, gooit zijn tas op de grond die twee meter verder over de plavuizen glijdt. Met een plof zakt hij op de bank, met een gezicht als een oorwurm.

“School is stom!”. ”Mijn tas is kapot en die lange sukkel heeft hem kapot gemaakt” Ik kijk hem aan en zet een glas fris voor zijn neus. Hij heeft er nog maar een paar weken in de brugklas op zitten en zit slecht in zijn vel.

Drie jaar later…
Met een vrolijk gezicht komt hij binnen en gooit zijn tas op de grond (tja, sommige dingen blijven altijd hetzelfde 😉 “Mam, de nieuwe klas valt best mee. Ik heb het anders aangepakt dan in de brugklas.” Hij kijkt me aan en ik zie een trotse grijns op zijn gezicht. Ik schenk een glas fris in en vraag wat er dan anders is vergeleken bij drie jaar geleden. Hij vertelt: “Ik ben mezelf gebleven en ik heb me niet anders voorgedaan dan ik ben en dat helpt enorm” .”Ik wilde in de brugklas leuk gevonden worden en gedroeg mij daarom Popie-Jopie en dat werkte averechts”.

Jezelf zijn
Jezelf zijn heeft te maken met hoe je naar jezelf kijkt en hoe je over jezelf denkt. Waarom is dat fijn?

> Je zit lekkerder in je vel.
> Je hoeft je niet druk te maken over wat andere mensen van je denken.

> Je talenten en kwaliteiten komen tevoorschijn.
> Je anders voordoen is super vermoeiend en kost veel energie.
> Je gaat groeien en je steeds meer ontwikkelen tot een eigen persoonlijkheid, want je bent uniek!
> Je wordt steeds meer de persoon zoals je bedoeld bent.

Tips
Vraag bedenktijd wanneer iemand je hulp of iets anders vraagt in situaties waar je je niet goed bij voelt, dit helpt je om nee te zeggen. > Je hoeft niet ieders vriend te zijn. Sterker nog, je kúnt niet ieders vriend zijn. > Ontdek en geniet van de talenten en kwaliteiten die jouw gegeven zijn. > Vraag ouders of een andere volwassene je te helpen om jezelf te zijn. > Vergelijk je niet met anderen.

Jij bent jij. Met al je gekkigheden, je talenten, je tekortkomingen en dromen. Je mag jezelf zijn zoals je bedoeld bent.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van jongeren zodat ze zichzelf kunnen zijn? Kijk dan op onze site naar onze methodieken.

You!nG zet zich in voor een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext voor jongeren in Nederland
You!nG wil bijdragen dat jongeren in de leeftijd van 8 jaar tot 25 jaar:
• ontdekken dat ze waardevol zijn, er echt toe te doen.
• worden ondersteund bij het opgroeien tot sterke, emotioneel evenwichtige en maatschappelijk betrokken vrouwen en mannen.
• leren om hun eigen leven op een gezonde zelfstandige manier vorm te geven.